Aktuelno

Filozofski fakultet ili butik – navali narode može i “na rate”

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u prostorijama institucije se odvija posredničko poslovanja prodaje odjeće tzv. ‘na rate”.

Naime u prostorijama fakulteta se prodaje odjeća, a na upit studenata i studentica zašto je tome mjestu na Univerzitetu, dobili smo odgovor da se to odvija u svrhu humanitarne akcije.

Smatramo da su Univerzitet u Tuzli, i njegove jedinice obrazovne institucije koje trebaju da služe funkciji obrazovanja, i obavljanju naučno-nastavne djelatnosti, a ne prikupljanju materijalne dobiti pojedinca ili grupa, nekog trećeg lica koji ne spada pod njegovu djelatnost.
Posebno nas zabrinjava činjenica da se ove aktivnosti sprovode u prostorijama Univerziteta u vrijeme kada je studentski standard i kvalitet uslova rada na Univerzitetu, ionako zabrinjavajući.

Nastava na Univerzitetu treba da se izvodi u svim raspoloživim prostorima Univerziteta i prostorima nastavnih baza Univerziteta, u toku radne sedmice.

Dakle, ova djelatnost posredničkog poslovanja se sprovodi u prostorijama namijenjenim za studente i studentice, za izvođenje nastave ili neke druge nastavno-naučne aktivnosti.

Pored toga, osoblje novonastalog „butika” puši unutar zgrade fakulteta što dodatno ugrožava stanje studenata i studentica. Osim upražnjavanja Statutom i Pravilnikom zabranjenih aktivnosti, u okviru prostorija fakulteta se promoviše ista djelatnost putem promotivnog materijala. Smatramo da prostor Univerziteta nije mjesto promocije ovakvih konzumerističkih sadržaja, u kakve god svrhe da se ono koristilo. Od nadležnih smo zahtijevali hitno dostavljanje obrazloženja novonastale situacije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli – saopšteno je iz Omladinskog pokreta “Revolt”.

Na vrh