Tuzla

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao narandžasto upozorenje za područje grada Tuzle

Služba civilne zaštite Grada Tuzle upozorava građane da je Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao narandžasto upozorenje za područje grada Tuzle. Prema prognozama ovog Zavoda očekuju se obilne padavine lokalno od 30 do 50 l/m2 i udari vjetra između 60 i 80, lokalno do 90 km/h u periodu od 16. do 17. 05.2023. godine.

Kako ove padavine mogu izazvati poplave bujičnog karaktera, klizišta i ugroziti živote ljudi, infrastrukturu i druga materijalna dobra, sve operativne snage zaštite i spašavanja su stavljene u pripravnost.

Civilna zaštita apeluje da građani koji žive u visokorizičnim područjima od poplava i klizišta, provode mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra. U tom cilju, potrebno je:

  • Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama i potocima;
  • ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih isključiti električne i druge instalacije i vodu;
  • pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe kuće ili stana;
  • ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

U slučaju plavljenja i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati vatrogasce na broj 123 ili Operativni centar civilne zaštite na broj 121.

Na vrh