Ljudi

Fatmir Alispahić – Zašto je Tuzli važniji Mocart od Asima?

Danima se u Tuzli vijećalo kako da se izbjegne ideja o ukopu Asima Horozića na Slanoj banji, čime se svjedočio malograđanski otpor prema svome velikanu, autoru tri opere, koji je na kraju, uz brojne peripetije, šest dana nakon smrti – utrpan na mezarje Bukovčić.

Na vrh