Lični stav

Fatmir Alispahić uputio žalbu uredu Ombudsmena u BiH zbog odbijanja sigurnosnih i tužiteljskih organa da ex officio / po službenoj dužnosti reagiraju u povodu pojave i objavljivanja snimka premlaćivanja građanina „Fahrudina” od strane grupe „Panter”, a u vezi sa krivičnim djelima Nasilničko ponašanje – član 362 i Samovlašće – član 370 KZFBiH

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Sarajevo

Područni ured

Dubrovačka br.6

71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina

sa.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

 

PREDMET: Žalba zbog odbijanja sigurnosnih i tužiteljskih organa da ex officio / po službenoj dužnosti reagiraju u povodu pojave i objavljivanja snimka premlaćivanja građanina „Fahrudina“ od strane grupe „Panter“, a u vezi sa krivičnim djelima Nasilničko ponašanje – član 362 i Samovlašće – član 370 KZFBiH

 

Poštovani,

Ljubazno vas molim da po osnovu ove Žalbe, i u skladu sa vašim nadležnostima, inicirate organe sigurnosti i pravosuđa ka postupanju u povodu pojave snimka, koji su nekritički objavili brojni mediji (nekoliko linkova je u prilogu), a na kome se vidi da članovi „Udruženja za zaštitu životinja Panter iz Unsko-sanskog kantona“ dolaze na nepoznatu lokaciju gdje brutalno premlaćuju građanina po imenu „Fahrudin“, a zbog toga što je on, navodno, usmrtio psa.

Uopće nije sporna obaveza nadležnih organa da reagiraju ako postoji osnovana sumnja da je „Fahrudin“ mučio ili ubio životinju, ali, niko nema pravo da se organizira u grupu u cilju činjenja krivičnih djela „Nasilničko ponašanje“ i „Samovlašće“, s ciljem zlostavlanja drugog i pribavljanja prava koje pripada državnim organima.

Smatram da je izuzetno važno hitno reagirati na ovaj javni oblik anarhije, odnosno krivičnog djela „Samovlašće“, tim prije što su mnogi mediji svojim nekritičkim objavljivanjem ovog sadržaja dali priliku da hiljade građana slave nasilnike i samovlašće. S druge strane, mnogi građani su uznemireni spoznajom da u našoj državi djeluje grupa koja slobodno može batinama „dijeliti pravdu“, i još snimati i objavljivati čin premlaćivanja.

Afirmacija anarhije bi mnogima mogla biti povod da „uzmu zakon u svoje ruke“ – što sve odgovorne subjekte obavezuje da hitno, i baš na ovom slučaju, reagiraju i spriječe eskalaciju samovlašća.

 

Srdačno

  1. sc. Fatmir Alispahić

 

Tuzla, 21.02.2023.

 

U prilogu:

  1. Izvodi iz Krivičnog zakona FBiH
  2. Linkovi sa portala

 

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(“Sl. novine FBiH”, br. 36/2003, 21/2004 – ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017)

 

Član 362

Nasilničko ponašanje

(1) Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, nasiljem prema drugom, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava građanski mir, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u sastavu grupe ljudi, ili ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana prouzrokovano teško poniženje više osoba, ili je neka osoba lahko tjelesno ozlijeđena, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

 

Član 370

Samovlašće

(1) Ko upotrebom sile ili ozbiljnom prijetnjom pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u sastavu grupe ljudi ili udruženja organiziranog radi učinjenja tog krivičnog djela, učinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

 

 

FAHRUDIN SJEKIROM USMRTIO PSA, PA MU ČLANOVI UDRUŽENJA ‘PANTER’ DOŠLI NA VRATA I BRUTALNO GA PRETUKLI

https://www.source.ba/clanak/BiH/635427/dt

(VIDEO) Članovi Udruženja “Panter” pretukli Fahrudina koji je sjekirom usmrtio nedužnog psa

https://krajina.ba/mladici-iz-krajine-pretukli-fahrudina-koji-je-sjekirom-usmrtio-psa-video/

https://www.atvbl.rs/vijesti/hronika/clanovi-udruzenja-panter-pretukli-fahrudina-koji-je-sjekirom-navodno-usmrtio-psa-18-2-2023

https://www.072info.com/drama-bih-clanovi-udruzenja-panter-pretukli-fahrudina-koji-je-sjekirom-usmrtio-neduznog-psa/

https://jajce-online.com/clanovi-pantera-pretukli-fahrudina-koji-je-sjekirom-usmrtio-neduznog-psa/

 

Na vrh