Ljudi

Fatmir Alispahić – Sjećanje na Džemala Ćilimkovića (5.5.1916. – 10.11.1995.)

“Tuzla u osmansko doba” je jedno od magistralnih djela o tuzlanskoj prošlosti. Imao sam čast da u ljeto 1996. godine budem promotor ove knjige, koju je objavio Regionalni istorijski arhiv Tuzla.
Džemal Ćilimković je amidža moje mame Nisvete (1935), pa sam po toj liniji bio uključen u (ratnu) pripremu ove knjige. Uz sav trud i požurivanja, nije se dalo da amidža Džemal ugleda djelo na kome je radio desetljećima. Umro je 10.11.1995. godine.
Promocija u ljeto 1996. otud je bila obilježena tugom i pijetetom prema Tuzlaku, antifašisti i ilegalcu, borcu Tuzlanskog partizanskog odreda, državnom službeniku koji je obavljao niz odgovornih funkcija, koji je silno volio svoj grad i mnogo energije uložio u istraživanje tuzlanske prošlosti.
Uz ovo podsjećanje, cyber prostoru predajemo i nekoliko fotografija Džemala Ćilimkovića. Ova grupna, porodična, sa ocem Muratagom Ćilimkovićem, do kojeg desno sjedi moj djed Ibrahim (1903-1973), a do njega je, najmlađi na fotografiji, amidža Džemal.
Tu su i još dvije fotografije amidže Džemala, jedna predratna, a druga iz 1974. godine.
Tu je i fotografija sa promocije knjige, na kojom smo uz kćerke Džemala Ćilimkovića, dr. Azem Kožar, Draženko Čivčić i ja.
Za one koji bi se možda zainteresirali za ovu knjgu, objavljujemo i sadržaj knjige, te bilješku o autoru.
pripremio i priredio – Fatmir Alispahić
Na vrh