Lični stav

Fatmir Alispahić ombdusmenima uputio žalbu protiv kantonalnog tužitelja Saše Erakovića

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH

Sarajevo

Područni ured

Dubrovačka br.6

71000 Sarajevo,Bosna i Hercegovina

sa.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

 

PREDMET: Žalba na tendenciozno vođenje postupka kantonalnog tužitelja Saše Erakovića s ciljem da od krivične odgovornosti oslobodi Denisa i Amera Jašića, osumnjičene napadače na novinara Fatmira Alispahića

 

Poštovani,

Tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Saša Eraković je istragu u slučaju napada na mene, koji se dogodio 2.2.2024. godine, vodio pod kvalifikacijom Ugrožavanje sigurnosti, kako ne bi našao dokaze protiv napadača Denisa i Amera Jašića, namjesto da istragu vodi pod kvalifikacijom Nasilničko ponašanje, jer je na snimku sigurnosne kamere vidio, i sam u aktu o obustavljanju istrage konstatovao – da mi je vozilom prepriječen put i da sam poliven tečnošću.

Smatram da su moja prava ugrožena od strane tužitelja Saše Erakovića, koji je znao za situaciju nasilničkog ponašanja, ali je svjesno istragu usmjerio ka ugrožavanju sigurnosti, kako bi obustavio istragu zbog „nedostatka dokaza“. Dakle, ako je tužitelj Saša Eraković na snimku sigurnosne kamere vidio da mi je vozilom braće Jašić prepriječen put, da sam iz vozila posut tečnošču – kako je moguće i za čiji račun je tužitelj Eraković izbjegao da krivično djelo kvalificira u skladu sa njegovim realnim krivičnim potencijalom? Odgovor je samo jedan: Cilj tužitelja Saše Erakovića je bio da od krivične odgovornosti oslobodi braću Denisa i Amera Jašića, od kojih je Denis Jašić osuđivan i povratnik je u činjenju krivičnih djela!

U dopisu o obustavljanu istrage, koji sam zaprimio 20.5.2024. godine,  tužitelj Saša Eraković navodi nekoliko postavki koji upćuju na proračunatu a time i kriminalnu namjeru da se osumnjičeni Jašić Denis i Jašić Amer oslobode odgovornosti.

Dakle, postavlja se pitanje zašto je tužitelj Eraković cijeli postupak vodio zbog krivičnog djela Ugrožavanje sigurnosti, a ne uz i po osnovu krivičnog djela Nasilničko ponašanje, ako je i njemu potpuno jasno da preprečavanje puta na pješačkom prelazu i „poljevanje tečnošću“, koje je sam tužitelj Eraković ustanovio na osnovu video snimka, pripada krivičnom djelu Nasilničko ponašanje, koje je difinirano Članom 362:

Nasilničko ponašanje

(1) Ko grubim vrijeđanjem ili zlostavljanjem drugog, nasiljem prema drugom, izazivanjem tuče ili naročito drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava građanski mir, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ko krivično djelo iz stava 1. ovog člana učini u sastavu grupe ljudi, ili ako je krivičnim djelom iz stava 1. ovog člana prouzrokovano teško poniženje više osoba, ili je neka osoba lahko tjelesno ozlijeđena, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Tužitelj Eraković jasno navodi da se “na video snimku vidi da u predmetnom događaju vozilo, u kojem se navodno nalaze osumnjičeni Jašić Denis i Jašić Amer, staje ispred Vas, ali da ne izlaze iz vozila…” Da li to znači da nasilno preprečavanje puta, na pješačkom prelazu, po tužitelju Erakoviću, nije krivično djelo?

 

Tužitelj Eraković dalje jasno navodi da “na snimku se vidi da Vas je tečnošću polio suvozač i da se vozilo od vremena bacanja tečnosti iz vozila…” – a iz čega se vidi da je tužitelj Eraković  imao uvid da je novinar Fatmir Alispahić posut tečnošću, ali je istragu usmjerio na krivi put, na krivično djelo Ugrožavanje sigurnosti, kako bi ustanovio da “nema dokaza”.

Indikativno je da tužitelj Eraković relativizira da su se u vozilu nalazili Jašić Denis i Jašić Amer, iako nigdje ne navodi da je vozilo (BMW M80-E-000) vlasništvo Amera Jašića, dok istovremeno ne pridaje povjerenje meni, budući da sam dvojicu osumnjičenih prepoznao kao lica koja su me napala, već više puta insistira na stavu da “nema niti jedan očevidac predmetnog događaja”.  Zar “očevidac” nije snimak sigurnosne kamere, koji je tužitelj Eraković vidio?!

 

Tužitelj Eraković je sigurno upoznat sa krivičnim dosijeom Denisa Jašića, koji je već procesuiran za posjedovanje droge i nasilničko ponašanje, pa je otud zabrinjavajuće kad ne prepoznaje da je ovo lice povratnik u činjenju krivičnih djela – i da je njegovo oslobađanje od odgovornosti podsticanje na ponavljanje krivičnih djela. Trebao bi tužitelj Eraković znati i da se protiv Denisa Jašića pred kantonalnim pravosuđem upravo vodi postupak za jedno drugo krivično djelo. Tužitelj Eraković sigurno zna, jer su mediji objavljivali, i da je suvozač, brat Denisa Jašića, Amer Jašić, saradnik predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

 

U nastavku, tužitelj Eraković tvrdi da “isti ne izlaze iz vozila”, ali zaboravlja reći da se na snimku vidi kako je vozač otvorio vrata vozila odakle je prijetio novinaru Fatmiru Alispahiću. Zašto je to “zaboravio reći” tužitelj Eraković? U protivnom, zašto bi neko otvarao vrata na pješačkom prelazu – ako ga ne namjerava napasti – gdje je nekome prepriječio put, i zašto bi na nekoga galamio, a što se vidi iz gestikulacije? Kao što je tužitelj Eraković kroz šajbnu auta vidio ko je to tečnošću posuo Fatmira Alispahića, da li vozač ili suvozač, tako je tužitelj Eraković mogao vidjeti i situaciju u kojoj vozač otvara vrata i uzvikuje za Fatmirom Alispahićem, koji se izbjegavajući konflikt, udaljava pješačkom prelazom. Zašto o tome ne govori tužitelj Eraković?

 

Činjenica da tužitelj Erakovići i dalje odbija da snimak napada ustupi medijima na objavljivanje, potcrtava sumnju da je cijeli postupak vođen u krivom smjeru, s ciljem da se osumnjičena lica oslobode od krivične odgovornosti.

 

Instituciju ombudsmena za ljudska prava BiH molim da postupi u skladu sa svojim redovnim procedurama u ovakvim slučajevima.

 

Srdačno

  1. sc. Fatmir Alispahić

 

 

Tuzla, 23.5.2024.

Na vrh