Business

EPBiH nije donijela odluku o stečaju rudnika Kreka i Zenica, Sindikat rudara unosi nemir

Rukovodstvo Sindikata radnika rudnika FBiH obmanulo je bh. javnost plasiranjem netačnih informacija o navodnoj odluci Elektroprivrede BiH o stečaju u rudnicima uglja „Kreka“ i „Zenica“, izazvalo zabrinutost i uznemirenost rudara, njihovih porodica i drugih građana. Elektroprivreda BiH nije donijela odluku o stečaju, niti za istu ima ovlaštenja zasnovana na Zakonu, saopćeno je danas iz JP Elektroprivreda BiH.

“Zakonom o stečaju FBiH decidno je definisano da su za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka ovlašteni stečajni dužnik, prokuristi i svaki povjerilac koji ima pravni interes za provođenje stečajnog postupka. Postupak se, kako je utvrđeno Zakonom, pokreće u roku 60 dana od dana stupanja platežne nesposobnosti. Elektroprivreda BiH informisala je Vladu FBiH o izuzetno teškom stanju u Rudniku „Kreka“ uzrokovanom kontinuiranim padom proizvodnje, produktivnosti, prihoda i posljedično rastom dugovanja prema povjeriocima i gubitaka, ukazujući da je Rudnik „Kreka“ ispunio uslove za stečaj. Također, ukazano je da uslove za stečaj ispunjava i Rudnik „Zenica“.

 

Postupak stečaja mogu pokrenuti samo oni koji za takvo djelovanje imaju zakonska ovlaštenja. Elektroprivreda BiH izvjesno vrijeme upozorava i na činjenicu da rukovodstvo Sindikata svojim aktivnostima, zahtjevima, organizacijom štrajkova i neposluha radnika u rudnicima, prijetnjama i ucjenama, izlazi iz zakonskih okvira. Zbog ovakvog djelovanja, pokrenute su i vode se ozbiljne istrage u nadležnom tužilaštvu. Identičan način postupanja sindikalno rukovodstvo primjenilo je i u posljednjim istupima, najavljujući opći bunt i nerad, čije će posljedice u slučaju provedbe, snositi svi građani Federacije BiH.

Elektroprivreda BiH je upozoravala da je zastoj u prestrukturiranju rudnika pokrenutog s ciljem obezbjeđenja opstojnosti kroz ekonomski održivo poslovanje, procesa na koji se sporazumom iz maja 2021. godine obavezalo rukovodstvo Sindikata, uzrokovan isključivo odustajanjem rukovodstva od ispunjavanja preuzetih obaveza i konstantnim opstrukcijama.

Zloupotrebljavajući senzibilitet i empatiju javnosti prema populaciji rudara, sindikalni rukovodioci su se svojim aktivnostima zasnovanim na prijetnjama općim buntom, pritiscima i uslovljavanjima, zaštiti nerada i kriminala u rudnicima, jasno odredili da od suodgovornih za stanje u rudnicima postaju jedini odgovorni za njihovu propast.

Elektroprivreda BiH neće dozvoliti da zajedno sa svojim kupcima koje snabdijeva električnom energijom bude talac djelovanja rukovodstva Sindikata i dešavanja u Rudniku „Kreka“. Iznalaženje rješenja moguće je izričito odustajanjem od ucjena, prijetnji i pritisaka, vraćanjem dijaloga i odgovornim pristupom svih strana uključenih u prestrukturiranje rudnika, procesa koji nije pitanje volje ili izbora, već obaveza BiH u vezi s provedbom energetske tranzicije i ispunjavanja jasnih ciljeva i politika EU.

Elektroprivreda BiH upozoravajući na konsekvence opasne za Federaciju BiH i njene građane, poziva rukovodstvo Sindikata, sve nadležne organe vlasti i uposlenike rudnika, na ozbiljan i odgovoran angažman u rješavanju problema rudnika „Kreka“ i „Zenica“, i time spriječavanje bunta i nereda”, navodi se u saopćenju EP BiH.

Na vrh