Lični stav

Enver Halilović: Ruska podrška separatizmu Rs prvi put i oficijelno iskazana saopštenjem!

Piše: Prof. dr. Enver Halilović, ex-ambasador u Moskvi

Ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, Igor Kalabuhov, dugo vremena postupa suprotno slovu Bečke konvencije o diplomatskim odnosima prema Bosni i Hercegovini, a posebno prema organu vlasti države Bosne i Hercegovine koji mu je dao pristanak za diplomatski rad i boravak, prema Predsjedništvu BiH. Međutim, posljednjim istupom (24.08.2023.) Kalabuhov je u tome otišao korak naprijed.

Stavio se iznad Predsjedništva BiH, dao je sebi za pravo da osudi članove Predsjedništva BiH, Željka Komšića, aktualnog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH, i člana Predsjedništva Denisa Bećirovića, zbog posjete Ukrajini i njihovog učešća na “Samitu Krimske povelje”.

Čak je, zbog toga, stavljajući se iznad najvišeg organa države u kojoj je na službi, iznad Predsjedništva BiH, jer ga nisu pitali mogu li posjetiti njegovu Ukrajinu, direktno zaprijetio teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Posjetu članova Predsjedništva BiH Ukrajini okarakterizirao je “neprijateljskim činom prema teritorijalnom integritetu” njegove zemlje da bi izrekao svoju bestidnu i bezočnu antidiplomatsku prijetnju teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Kalabuhov ne zna ili se pravi da ne zna, da Bosna i Hercegovina u svojoj višestoljetnoj historiji nikada nije bila prijetnja ničijem teritorijalnom integritetu, nikada nije napala ni jednu susjednu državu, i objektivno, ni po kojem parametru, ne može predstavljati nikakvu prijetnju teritorijalnom integritetu Rusije, za razliku od Rusije koja je uvijek bila, otvoreno ili
latentno, diplomatski ili na drugi način, nenaklonjena Bosni i Hercegovini, od austrougarske okupacije Bosne do danas.

U svojoj višestoljetnoj historiji, dužoj od historije svojih susjednih država, Bosna i Hercegovina nije učinila nijedan genocid, prema narodima niti susjednih niti drugih država, za razliku od Rusije koja ima dugu tradiciju zločina genocida, počev od vremena Ruskog Carstva do danas.

Stoga, za Bosnu i Hercegovinu nije svejedno kada joj dođe prijetnja iz Rusije iz usta njenog opunomoćenog političkog predstavnika. Tim prije, što nije rijetka pojava, ni u prošlosti kao i danas, da države međusobno objavljuju rat i preko svojih ambasadora. Možda se ovdje ne radi o tome, ali je Predsjedništvo kao reprezentant države BiH dužno, za svaki slučaj, precizno utvrditi o čemu je riječ u ovoj prijetnji.

Svoju militantno-hegemonističku prijetnju teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, “ambasador RF u BiH”, nediplomatski je direktno izrekao u navedenom saopštenju na sljedeći način: “Svaki oblik pridruživanja
spomenutoj inicijativi (Krimskoj platformi, dodao E.H.) smatramo napadom na teritorijalni integritet Ruske Federacije. Zadržavamo pravo da odgovorimo na neprijateljske akcije.”

Umjesto da bude zahvalan članovima Predsjedništva BiH na posjeti Ukrajini i podršci internacionalnoj zajednici da se okonča ruska agresija na suverenu državu Ukrajinu, da prestanu ginuti ukrajinski civili u svojim kućama i stanovima, među kojima možda gine i rodbina Kalabuhova, militantni ruski ambasador Kalabuhov prijeti teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Nakon ovog nezabilježenog diplomatskog skandala ambasadora Kalabuhova, Predsjedništvo BiH dužno je: (1) uputiti diplomatsku notu RF kojom će tražiti objašnjenje navedene prijetnje njenog ambasadora teritorijalnom integritetu Bosni i Hercegovini; (2) u isto vrijeme, hitno deportovati iz BiH ovog Ambasadora kao osobu koja predstavlja prijetnju po teritorijalni integritet, a time i mir i sigurnost građana, Bosne i Hercegovine.

Ruska podrška separatizmu Rs, je i do sada bila i poznata i evidentna, ali sada je, koliko znam, prvi puta oficijelno iskazana saopštenjem Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini.

(3) Predsjedništvo BiH obavezno je i dužno o prijetnji ruskog ambasadora u BiH, Igora Kalabuhova, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine obavijestiti NATO alijansu, Savjet bezbjednosti UN, Savjet EU, SAD.

Ruska podrška separatizmu Rs, je i do sada bila i poznata i evidentna, ali sada je, koliko znam, prvi puta oficijelno iskazana saopštenjem Ambasade RF u Bosni i Hercegovini. Bosanskohercegovačkom zalaganju za mir u Ukrajini prijeti se podrškom separatizmu i iredentizmu Republike srpske kao sadržajem direktne ruske prijetnje teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

Na vrh