Komentari

Enver Halilović: Međunarodna zajednica mora odgovoriti na velikosrpsku deklaraciju, koja ugrožava stabilnost Balkana

Analiza deklaracije svesrpskog sabora – autor: Enver Halilović

U članku profesora Envera Halilovića, detaljno se analizira Deklaracija svesrpskog sabora, usvojena 8. juna 2024. godine od strane Vlade Srbije i bh. entiteta Republike srpske. Ovaj dokument je najnoviji izraz velikosrpskih političkih projekata, uključujući negiranje genocida u Srebrenici i promoviranje hegemonističkih etnopolitičkih sadržaja. Deklaracija, koja okuplja predstavnike Srba iz Srbije, Rs i Crne Gore, kao i članove akademija i Srpske pravoslavne crkve, ima pravnu i praktično-političku vrijednost.

Halilović ističe da je Deklaracija prvi put formalno usvojena kao programski dokument državne vlasti, čime se razlikuje od ranijih velikosrpskih dokumenata. “Ovo je prvi put da je jedan ovakav dokument dobio pravnu snagu, čime postaje obavezujući za izvršne i zakonodavne organe vlasti”, piše Halilović. On upozorava da bi provedba ovog dokumenta mogla imati ozbiljne posljedice za stabilnost regiona, jer nije samo teorijska vizija već pravni akt koji podržavaju ključni srpski politički organi.

Deklaracija se temelji na hegemonističkim etnopolitičkim i kulturnim postulatima koji negiraju postojanje bosanske, hrvatske i crnogorske kulture. “Promoviranje srpske kulture kao jedine priznatljive i upotreba ćirilice kao matičnog pisma dodatno pojačavaju tenzije u regionu,” ističe Halilović.

Također, Deklaracija promovira srpski jezik kao jedinstveni jezik za sve Srbe, što dodatno otežava multietničke odnose u Bosni i Hercegovini i šire. Halilović naglašava da ovakav etnocentrični pristup ne priznaje kulturnu raznolikost, već teži homogenizaciji u korist srpske kulture.

Profesor Halilović zaključuje da deklaracija svesrpskog sabora predstavlja ozbiljan izazov za stabilnost Balkana. “Njena provedba može dovesti do političkih i etničkih sukoba, što zahtijeva međunarodnu reakciju i potencijalnu intervenciju kako bi se spriječila daljnja destabilizacija regiona,” upozorava Halilović.

Analizu profesora Halilovića u cijelosti pročitajte na stranici Krug 99.

Na vrh