Business

Energa 2019 – Apel Vijeću ministara da što prije podrži izgradnju Bloka 7

Pismo podrške Vijeća ministara BiH za izgradnja Bloka 7 TE Tuzla trebalo bi biti sačinjeno što prije jer taj projekt predstavlja dugoročno osiguranje dovoljnih količina eletrične energije za Bosnu i Hercegovinu, istaknuto je drugog dana sajma Energa 2019 u Sarajevu.

Govornici na današnjoj sesiji – potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić i izvršni direktor za kapitalne investicije Elektroprivrede BiH Senad Salkić suglasili su se da bi BiH već sada bila prisiljena uvoziti električnu energiju da postoje svi industrijski pogoni iz perioda SFRJ.

Salkić je naglasio da FBiH bez tog postrojenja ne bila u mogućnosti da zadovolji svoje potrebe za energijom, niti bi dalje mogla biti neto izvoznik električne energije na regionalnom tržištu.

– S druge strane, izgradnja Bloka 7 bi značila i očuvanje pozicije Elektroprivrede BiH kao regionalno značajnog aktera na tržištu eletrične energije – dodao je Salkić.

Precizirao je da je najznačajnija karateristika Bloka 7 to što je  zamjenski blok za postojeće kapacitete TE Tuzla, sa graničnim vrijednostima polutanata u skladu s direktivama EU.

Jašarspahić je rekao da bi odustajanje od izgradnje zamjenskih blokova bio udarac za mnogobrojne kompanije koje posluju u tom sektoru.

– Ova zemlja nije spremna za takav udarac i zato je vrlo važno da procedura što prije bude okončana i da izgradnja počne – kazao je Jašarspahić.

Na vrh