Ljudi

Emina Hasanović: Moj izbjeglički zavičaj (VIDEO)

Jedinstvena  tv priča koja otkriva fenomen “izbjegličkog zavičaja”, činjenicu da su na hiljade djece, koja su odrastala u izbjegličkim centrima, tu sredinu ponijeli kao mjesto emotivne identifikacije svog djetinjstva i svog duhovnog zavičaja.
Za Defter hefte govori Emina Hasanović, koju je njena majka Zejna, sa još troje djece, u kamionu UN-a, iz Srebrenice dovela do Tuzle, gdje su 1995. godine dočekali i oca, nakon pada Srebrenice. Nakon nekoliko godina života u izbjegličkom centru Mihatovići pored Tuzle, ova šestočlana porodica kreće za Švicarsku, pa 2001. godine za Australiju. Danas su svi na okupu, u dalekoj Australiji.
Emina Hasanović ima supruga i četvero djece. Kad god dođe u Bosnu, pohodi Mihatoviće, kao svoj zavičaj.

Defter hefte 474, 03.09.2023.
Na vrh