Aktuelno

Eldar Jahić uručio priznanje SELEC-a Graničnoj policiji BiH

Direktoru Granične policije BiH, Zoranu Galiću 6.6.2018. oficir za vezu BiH u SELEC-u Eldar Jahić uručio je Certificate of Honor za doprinos GPBiH u borbi protiv organiziranog prekograničnog kriminala u operaciji „Dardaneli“. Certificate of Honor je priznanje koje SELEC dodjeljuje dva puta godišnje najuspješnijim policijskim agencijama zemalja Jugoistočne Evrope za realizaciju operacija na sprečavanju prekograničnog organiziranog kriminala. U okviru operacije „Dardaneli“, pod pokroviteljstvom SELEC-a, u zemljama u kojima su provođene aktivnosti, lišena je slobode 21 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su činile organiziranu kriminalnu grupu koja je krijumčarila državljane Turske, između ostalog, preko teritorije BiH prema zemljama EU. Završne aktivnosti operacije, čiji je nosilac u BiH bila GPBiH, realizirane su u septembru 2017. godine.

Za operaciju „Dardaneli“ GPBiH je dobila prvu nagradu, a 2017. godine bh. policijsku agenciju SELEC je nagradio za uspješno realiziranu operaciju „Bosfor“, također usmjerenu na sprečavanje krijumčarenja ljudi.

 

Na vrh