News

Ekonomskim osnaživanjem protiv nasilja nad ženama

29. novembra 2019. godine sa početkom u 12:00 sati u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli, Amica Educa će održati okrugli sto na temu: „Informisana + Umrežena = Aktivna“

Cilj okruglog stola je promocija važnosti socio-ekonomskog osnaživanja žena u svrhu povećanja zapošljivosti a dijalog na tu temu će pokrenuti: Selma Delić, šefica Biroa za zapošljavanje TK koja će govoriti o dostupnim programima pomoći za zapošljavanje žena, Alma Ažderović, psihoteraputica koja će govoriti o značaju psihološkog osnaživanja žena i Nermina Aganović, korisnica Amica Educe koja će podijeliti svoje iskustvo prije i poslije učešća u aktivnostima Udruženja.

Prema izvještaju Agencije za statistiku BiH u septembru 2019.godine u Bosni i Hercegovini je bilo 403.355 osoba na evidencijama Zavoda i Službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje 57,07% su žene. Na zadnjem popisu stanovništva iz 2013.godine podaci za Tuzlanski kanton pokazuju da su žene u značajnoj manjini u svim položajima u zaposlenosti. Žene u Tuzlanskom kantonu u odnosu na muškarce su predstavljene u manjem broju kao zaposlenice, poslodavke, samozaposlene, poljoprivrednice na vlastitim imanjima sa i bez zaposlenih a jedina stavka u kojoj su žene u većini je stavka neplaćenih pomažućih članova domaćinstava.

Amica Educa je nevladina, neprofitna, nestranačka organizacija koja unapređuje mentalno i socijalno zdravlje svih članova društva, putem prevencije, edukacije i tretmana. Amica Educa aktivno radi na poboljšanju položaja žena. U svojim programima Amica Educa uvažava principe ljudskih prava i cjeloživotnog učenja. Amica Educa nudi usluge organizirane putem tri programa: Psihoedukativne radionice, Porodično savjetovalište i Rodna ravnopravnost. U posljednjih 5 godina Amica Educa je direktno podržala više od 7000 građana, pružila preko 4000 sati savjetodavno-terapeutskih tretmana i realizirala preko 1400 dana psihoedukativnih radionica.

Na vrh