Aktuelno

Ekonomski fakultet UNTZ: Praksa studenata ubuduće u firmama

Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli ove godine u sklopu svojih promotivnih aktivnosti organizovao je sajam “STUDENT2BUSINESS”. Primarni cilj ovog događaja je upoznavanje studenata i poslodavaca sa odrađivanjem studentske prakse.

Naime, studenti završne godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od ljetnog semestra u obavezi su obavljati praksu kod poslodavaca sa kojima ova obrazovna ustanova ima potpisan sporazum.

Tako je regulisano planom i programom rada za osmi semestar prvog ciklusa studija, a praksa će biti bodovana, odnosno studenti će morati imati određeni broj bodova iz ovog segmenta školovanja kako bi završili fakultet.

Specifični ciljevi sajma odnosili su se na:

– Uspostavljanje čvršće saradnje između Fakulteta, privrednih subjekata, vladinog i nevladinog sektora;
– Povezivanje studenata sa privrednim subjektima u kontekstu studentske prakse i zaposlenja;
– Promociju Fakulteta i privrednih subjekata.

Studenti su bili u prilici razgovarati sa poslodavcima i pronaći firmu u kojoj bi željeli obavljati praksu.

Na vrh