Komentari

Dr.sci Izudin Šarić za boljatuzla.ba – Električni romobil, „Da“ ili „NE“ na našim ulicama

Električni romobili spadaju u kategoriju električnih skutera, sve ih više viđamo i na našim ulicama, ali uz sve prednosti koje donose mogu biti i opasno prijevozno sredstvo, kako za onoga ko njime upravlja, tako i za druge učesnike u saobraćaju, prije svega pješake.

 

Izuzetan problem predstavlja i činjenica da električni romobili uopće nisu regulisani Zakonom o saobraćaju u BiH, pa smo svakodnevno sve više svjedoci saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju električni romobili. Problem je i činjenica da njima upravlja sve veći broj maloljetnih lica, čija se starosna dob spušta ispod deset godina. Takva lica prije svega ne poznaju saobraćajna pravila i propise (koje bi bili dužni poznavati) i ako su direktni akteri tj. učesnici u saobraćaju.

 

Problem predstavljaju i pješačke zone, koje postaju glavna atrakcija vozačima električnih romobila koji brzinu kretanja svoga romobila ne usklađuju sa kretanjem pješaka u tim zonama. Konkretno u Tuzli, svakodnevno smo svjedoci sv većag broja električnih romobila u pješačkoj zoni, i ako saobraćajni znak lijepo pokazuje da je to zona namijenjena za kretanje pješaka, vozači romobila ne poznavajući saobraćajne znakove, u opasnost dovode svoje ali i živote svojih sugrađana.

Službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona kažnjavaju vozače bicikla koji uđu u pjašačku zonu i voze isto kroz nju. Po Zakonu o saobraćaju dužni su sići sa bicikal i isto voziti pored sebe radi sigurnosti pješaka. Ali to vozači električnih romobila niti znaju niti poštuju. I kada se dogodi neka nesreća, pošto ta kategorija nije regulisana zakonom, ista se samo zabilježi kao događaj.

 

 

Obzirom da je u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine tek formirana radna grupa koja bi trebala razmatrati pitanje regulacije na državnom nivou, obzirom da električni romobili svakodnevno predstavljaju sve veći proble,  počelo se sa parcijalnim rješavanjem na nižim novima:

  • Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo je zabranilo kretanja bicikala, mopeda i električnih balansirajućih romobila na jedan ili dva točka na površinama koje su predviđena za pješake – što je pozitivan iskorak, ali daleko od zadovoljavajućeg.
  • Republika Srpska je izmjenama i dopunama  Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 111/21) zakonski regulisala kretanje lakih ličnih električnih vozila na putevima. 

 

 

Tim izmjenama u Republici Srpskoj lahko lično električno vozilo, kao što je električni romobil, električni skejtbord, haverbord, segvej i slično, definiše kao vozilo na točkovima i razvrstava ih u četiri kategorije. Ali, bez obzira kojoj kategoriji pripadaju lahka lična električna vozila obavezno moraju biti opremljena sa:

  • Ograničivačem brzine kojim se obezbjeđuje da se ne prelazi maksimalna konstruktivna brzina, s tim da vozila klase 2 i klase 4 obavezno imaju i ograničenje brzine na 25 km/h, a ukoliko se kreću površinama namijenjenim za kretanje pješaka, imaju ograničenje brzine na 6 km/h;
  • Prednjim i zadnjim katadiopterom, s tim da su vozila klase 2 i klase 4 obavezno opremljena prednjim i zadnjim svjetlom za osvjetljavanje puta, i Uređajem za davanje zvučnih signala.

Svako lice koje koristi lako lično električno vozilo obavezno je da posjeduje identifikacionu potvrdu i naljepnicu za lako lično električno vozilo s kojim se kreće.

 

 

Identifikaciona potvrda predstavlja dokument kojim se potvrđuju tehničke karakteristike lakog ličnog električnog vozila i istu izdaju stanice tehničkog pregleda vozila, dok se identifikaciona naljepnica postavlja na lako lično električno vozilo zbog prepoznavanja. Troškovi pribavljanja istih zakonom su određeni u iznosu od 20,00 KM i iste troškove snosi tražilac identifikacione kartice i naljepnice.

Pored obaveze posjedovanja identifikacione potvrde i naljepnice za lahko lično električno vozilo s kojim se kreće, lice koje koristi lahko lično vozilo klase 2 i klase 4 mora da ispunjava i sljedeće uslove:

  • Da ima više od 14 godina;
  • Da posjeduje potvrdu o poznavanju propisa o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koju izdaje Zavod u skladu sa propisima koji uređuju oblast bezbjednosti saobraćaja ili vozačku dozvolu kojom se dokazuje pravo upravljanja vozilom bilo koje kategorije;
  • Da za vrijeme vožnje nosi zakopčanu zaštitnu kacigu.

Ovim izmjenama i dopunama Zakona u RS-u u mnogome se reguliše navedena oblast, što će u konačnici uticati na smanjenje broja nesreća i mogućnost kažnjavanja neodgovornih vlasnika i vozača električnih romobila.

U koliko se u određenom „razumnom“ roku ne donesu izmjene Zakaona o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH, a koje se tiču regulisanja navedene oblasti, Vlada Tuzlanskog kantona bi trebala donijeti određene zakonske Odluke kojima bi se ova oblast regulisala na području našeg kantona. Sa ciljem samnjenja broja nesreća a samim tine i stradalih lica u njima.

Komentari
Na vrh