Tuzla

Donesena osuđujuća prvostepena presuda za Srđana Vukadinovića (67) iz Tuzle – Pet godina zabrana rada na viskoškolskim ustanovama u BiH

Općinski sud Tuzla  je u ponovljenom postupku donio osuđujuću prvostepenu  presudu za Srđana Vukadinovića (67) iz Tuzle i   izrekao mu uvjetnu osudu  kojom se optuženom utvrđuje kazna zatvora u trajanju od 6 mjeseci a koja se neće izvršiti ukoliko u periodu od 2 godine od pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Presudom je optuženom izrečena i sigurnosna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli  i svim drugim visokoškolskim ustanovama u BiH u trajanju od 5 godina, računajući od dana pravosnažnosti presude.

 

Podsjećamo, Vukadinović je optužen za  produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja počinjeno u periodu od 2012. do 2016. godine kada je obavljao poslove prodekana za nastavu  i redovnog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli.


Za dvije pojedinačne  radnje koje su navedene u optužnici sud je odbio optužbu.


U optužnici ovog Tužilaštva je navedeno da je Vukadinović u  pomenutom periodu iskoristio službeni položaj i pribavio sebi imovinsku korist u vidu isplate nepripadajućeg dijela plate.


Kršeći  odredbe Ugovora o radu i relevantne odredbe podzakonskih propisa Univerziteta u Tuzli, svjestan i znajući da nikada nije tražio niti dobio odobrenje Senata za angažman na drugom univerzitetu ili fakultetu, sebi je omogućio izvođenje nastave i bio u stalnom radnom odnosu i  na Univerzitetu u Tuzli i  na Univerzitetu u Crnoj Gori. Naime, u vremenu kada je po rasporedu predavanja bio  dužan održavati nastavu i provjeru znanja na Akademiji, u više navrata to nije činio, nego je boravio na teritoriji Crne Gore, te je zaposlenim u Akademiji davao netačne podatke da je redovno ispunjavao svoje obaveze i tako mu je neosnovano obraćunat i isplaćen nepripadajući dio plate za  radne sate koje nije radio na Akademiji.

Na vrh