Aktuelno

DOKTORI OD SUTRA STUPAJU U ŠTRAJK!!!

Odlukom Upravnog odbora Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH za 06. 11. 2017. je najavljen početak generalnog štrajka na području F BiH u svim zdravstvenim ustanovama, do ispunjenja našeg zahtjeva u vezi potpisivanja klektivnog ugovora.

 

Ovim putem obavještavamo sve kolege, pacijente i građane da će generalni štrajk doktora medicine i stomatologije, organizovan od strane Saveza Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH početi kako je planirano 06.11.2017. godine u 07:30 min.

Štrajk će se provoditi u svim zdravstvenim ustanovama na području  Tuzlanskog kantona do ispunjenja našeg jedinog zahtjeva: Potpisivanje Federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije i suglasnost Vlade Tuzlanskog kantona za isti.

 

U UKC-u TUZLA ŠTRAJK UPOZORENJA. SVE OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE IDU U GENERALNI ŠTRAJK

 

U podružnici UKC Tuzla od 06.11.2017.god. za vrijeme pauze od 11:00 do 11:30h biće svakodnevno organizovan polusatni štrajk upozorenja kao podrška aktivnostima Federalnog Saveza, do ispunjenja zakonskih pretpostavki za pridruživanje i ove sindikalne podružnice generalnom štrajku doktora medicine i stomatologije.

U svim ostalim zdravstvenim ustanovama F BiH istovremeno počinje generalni štrajk, a sa istim zahtjevom i ciljem, koji važi za Tuzlanski kanton.

Svaki pritisak i  ometanje organizacije i provođenja štrajka od strane poslodavca biće prijavljeno i pravno sankcionisano prema Zakonu o štrajku. Iskreno se nadamo da nećemo svjedočiti tome.

 

PACIJENTI TOKOM ŠTRAJKA

 

Maksimalno ćemo se potruditi da pacijenti ne ispaštaju za vrijeme štrajka, jer to nije njihova krivica koja je isključivo na drugoj strani institucija koji bi trebali da brinu i o pacijentima i o nama.

Štrajk je organizovan od strane Federalnog Saveza koji njime rukovodi, a  provode ga članovi ovog Saveza uposlenici u JZU u TK.

Napominjemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke za provođenje štrajka na području   FBiH, što podrazumjeva i TK, te je stoga štrajk zakonit.

Isto se odnosi i na polusatni štrajk upozorenja na UKC Tuzla.

 

 

Predsjednik Štrajkačkog odbora Saveza

Predsjednik SSSDMiSFBiH

Dr. Rifat Rijad Zaid

Na vrh