Tuzla

Dogovoreni pravci buduće saradnje Grada Tuzle i Elektrotehničkog fakulteta u Tuzli

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, u petak 06. januara 2023. godine, primio je u Gradskoj upravi delegaciju Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Nerdinu Mehinović, vanrednu profesoricu i dekanicu fakulteta, Emira Meškovića, vanrednog profesora i prodekana za nastavu i studentska pitanja i Nermina Suljanovića, redovnog profesora i voditelja UNO Telekomunikacije.

Cilj jučerašnjeg sastanka je saradnja u kreiranju zajedničkih projektnih prijedloga koji mogu doprinijeti dinamičnijem ekonomskom i društvenom razvoju grada, a koji će istovremeno doprinijeti unapređenju rada javne uprave, kvalitetnijem životu građana i razvoju kapaciteta Fakulteta.

“Postoji puno prilika za saradnju, kao i za apliciranje na EU i druge međunarodne fondove. Imamo dobro zajedničko iskustvo, prije svega na razvoju BIT Centra, ali i na drugim zajedničkim projektima. Naš zajednički cilj jeste povećanje stepena upotrebe novih digitalnih tehnologija, unapređenje digitalizacije javne uprave, koja će u većoj mjeri biti prilagođena potrebama građana i stvaranju preduslova da se Tuzla ubrzano razvija kao jedan od pametnih gradova”, – istakao je dr.sc. Lugavić tokom današnjeg sastanka.

Gosti su se zahvalili na dugogodišnjoj veoma dobroj saradnji, te istakli da su Grad Tuzla i Elektrotehnički fakultet oduvijek dobro sarađivali. Pored toga, Elektrotehnički fakultet ostvaruje značajne saradnje sa privredom i spreman je dalje razvijati ideje i projekte u saradnji sa gradskom administracijom, kako u pravcu razvoja Tuzle kao pametnog grada, tako i na razvoju digitalizacije uprave.

Na sastanku je razgovarano o konkretnim projektima koji će unaprijediti kvalitet života građana Tuzle, a koji će biti predmet jednog od narednih sastanaka, kada je planirano i potpisivanje memoranduma o saradnji.

Komentari
Na vrh