Business

Dogovorena ekonomska i humanitarna saradnja između Grada Tuzle i Američke trgovačke komore u BiH

U ponedjeljak, 20.2.2023., vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, održao je sastanak sa generalnim sekretarom Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini – AmCham BiH, Nedimom Hamzićem i predstavnicima Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, direktorom Fikretom Kubatom i koordinatoricom za saradnju sa UKC Tuzla, Atifom  Buldić Bešić.

Povod za sastanak je bilo upoznavanje sa aktivnostima koje AmCham BiH i Srce za djecu oboljelu od raka provode na prikupljanju finansijskih sredstava za nabavku ultrazvučnog aparata za djecu sa pratećim sondama, koji bi zadovoljio potrebe hospitalizirane djece na Odjeljenju za hematologiju i onkologiju Klinike za dječije bolesti UKC Tuzla. Vršilac dužnosti gradonačelnika, Lugavić je upoznao predstavnike ove dvije organizacije da Grad Tuzla vodi socijalno osjetljivu politiku, te da kontinuirano podržava ovakve i slične aktivnosti, posebno one koje su usmjerene ka bolesnoj djeci, njihovim porodicama i liječnicima. „Hvala vam na ovoj humanoj misiji,  svjesni smo potreba za nabavkom dodatne i bolje opreme, kako bi naši veoma stručni liječnici mogli u još većem kapacitetu pružiti neophodnu uslugu hospitaliziranoj, teško oboljeloj djeci na Klinici za dječije bolesti UKC Tuzla i Grad Tuzla će se, u skladu sa mogućnostima, priključiti ovoj humanoj akciji“, izjavio je Lugavić.

U drugom dijelu sastanka je razgovarano o unapređenju saradnje između Američke trgovačke komore i Grada Tuzle, u cilju razvijanja privredne saradnje, te pružanja podrške u oblasti unapređenja  poslovanja, kako za postojeće privredne subjekte u Tuzli, tako i za uposlenike Grada Tuzle koji rade na poslovima ekonomskog razvoja i razvoja informacionih sistema, odnosno digitalizacije javne uprave i cyber sigurnosti. Dogovoreno je da će se na narednom sastanku razgovarati o konkretnim vidovima saradnje, koji će biti definisani sporazumom o saradnji.

Na vrh