Aktuelno

Dogovor nije postignut: Od sutra apoteke ne izdaju lijekove sa esencijalne liste lijekova

Shodno jučerašnjoj obavijesti o obustavi izdavanja lijekova na recept u Tuzlanskom kantonu od 01. 01. 2020. godine želimo informirati javnost o sljedećem:

“31. 12. 2020. godine u 08:00 održan je hitan sastanak u Ministarstvu zdravstva TK na kojem su prisutni bili ispred Ministarstva: Ministrica Dajana Čolić, pomoćnik ministra Miralem Smajić i sekretar ministarstva Melika Saračević, ispred ZZO TK direktor: Emir Nujanović, i pomoćnik direktora za ekonomske poslove i trezor Almira Hurić. ispred magistara farmacije TK odbor za pregovore činilu su: Sekretar Komore magistara farmacije TK Dragan Nikić, ispred javnih apoteka Edim Kadić, privatnih apoteka i PR odbora Amela Gazibegović i pojedinačnih apoteka Softić Senad.

Na sastanku je pokušano doći do rješenja problema koji bi proizašao u slučaju obustave izdavanja lijekova na recept, te je od strane Zavoda i Minsitarstva zdravstva TK ponuđeno da se 08. 01. 2020.godine potpiše aneks ugovora pod istim uvjetima kao u 2019. godini iz razloga što nije usvojen finansijski plan Zavoda i što je od strane Vlade TK donesena mjera o privremenom finansiranju. Također je ponuđeno da visina usluge bude 1,20 KM uz mogućnost da bude i viša ali da se sa sigurnošću ne može garantovati da će takav prijedlog proći potrebne procedure pri Vladi TK i Skupštini TK.

Od apoteka je traženo da potpišu ponuđeni aneks, a da u slučaju primjene visine usluge apotekama retroaktivno bude isplaćena razlika.

Ovakvu ponudu magistri farmacije TK nisu mogli prihvatiti iz razloga što ovakvo usmeno obećanje, bez konkretno navedenog iznosa povećanja koje tražimo, a koje bi vrijednost našeg rada izjednačilo sa vrijednovanjem rada magistra farmacije u drugim kantonima u FBiH, nije ponuđeno u formi koja sa sobom nosi garanciju ispunjenja obećanja, a sve poučeni ranijim ne ispunjenim usmenim obećanjima.

Zbog ne postizanja dogovora, sve apoteke Tuzlanskog kantona u cilju informiranosti pacijenata o novonastaloj situaciji od 01. 01. 2020. godineimat će jasno istaknutu obavijest na objektu apoteke: “U ovoj apoteci se od 01. 01. 2020. godine ne mogu izdati lijekovi sa esencijalne liste lijekova, iz razloga što sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK nije potpisan ugovor za 2020.godinu“.

Jedina preostala mogućnost za promjenu ovakve odluke magistara farmacije TK jeste da nadležne institucije TK ponude odgovarajuće ugovore apotekama i osiguraju iznos naknade koji se traži najdalje do isteka kalendarske 2019. godine, u suprotnom od 01. 01. 2020. godine pacijenti u apotekama neće moći relizirati recepte kojim su propisani lijekovi sa esencijalne liste.

Na vrh