Business

DITA dobila dozvolu za proizvodnju etilalkohola – Jačanje domaćih proizvodnih kapaciteta za borbu protiv pandemije

 Na jučer održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost Industriji deterdženata „DITA“ d.o.o. Tuzla na proizvodnju etilalkohola (etanola) koji će se upotrebljavati kao sirovina u svrhu proizvodnje dezinfekcionih sredstava.

Obzirom na novonastalu situaciju vezanu za geografsko širenje epidemije novog koronavirusa,  Vlada je prepoznala potrebu poduzimanja dodatnih mjera opreza i prevencije. S tim u vezi, Krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog obavio je konsultacije sa Industrijom deterdženata „DITA“ d.o.o. Tuzla, a u vezi sa proizvodnjom potrebnih količina dezinfcijenasa za potrebe Tuzlanskog kantona.

Razumijevajući situaciju DITA je stavila na raspolaganje sve svoje proizvodne kapacitete kako bi se tržište Tuzlanskog kantona snabdjelo dezinficijensima.

Za proizvodnju dezinfekcijskih sredstava neophodna sirovina je etil-alkohol (etanol), kojeg je DITA uvozila od dobavljača izvan BiH. S obzirom na nesigurnost osiguranja i dobavljanja ove sirovine, Vlada je, imajući u vidu da DITA posjeduje prostor, opremu, te stručno kvalificirano osoblje koje je u stanju postupkom alkoholnog vrenja proizvoditi etil-alkohol, odlučila dati saglasnost domaćem proizvođaču, da počne sa proizvodnjom.

Dita je Vladi dostavila i aktuelni izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljivo da je u okviru registrovanih djelatnosti društvo „DITA 1977“ d.o.o. registrovana i za ovu djelatnost.

Novonastala situacija još je jednom ukazala na neophodnost razvoja domaćih proizvodnih kapaciteta, te Vlada Tuzlanskog kantona i ovim putem apeluje na sve građane da kupovinom domaćih artikala pomognu razvoj bosanskohercegovačke privrede.

 

Na vrh