Aktuelno

Dezinfikovano 377 objekata u Tuzli

Na današnjoj Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, održanoj 13.4.2020. godine, razmatrana je informacija o zdravstveno epidemiološkoj situaciji, informacije službi zaštite i spašavanja o provođenju Naredbi Gradskog štaba civilne zaštite, te Informacija o aktivnostima Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla na gašenju požara i potrebi za hitnim nabavkama sredstava za gašenje požara.

 

Prema informaciji Službe zaštite i spašavanja u okviru Doma zdravlja, u Tuzli je,sa jučerašnjim danom,46 osoba koje su pozitivne na COVID 19. Pet osoba je na liječenju u bolnici , a ostali su pod nadzorom Doma zdravlja i u izolaciji kod kuće iz razloga što se radi o osobama koji nemaju ili imaju lakše simptome bolesti.

 

Prema Informaciji Veterinarske stanice, kao Služba zaštite i spašavanja gradskog štaba civilne zaštite, ova Stanica je dezinfikovala 377 objekata, ukupne površine od oko 30.000 kvadratnih metara. Radi se o objektima svih četrdeset mjesnih zajednica, Doma penzionera, Medical Insitute Bayer, Crvenoga križa, Kolektivnog naselja Mihatovići i drugim kolektivnim objektima za smještaj raseljenih osoba, zgradama socijalnog stanovanja i drugim.Javno preduzeće Komunalac je u permanentnom pranju i dezinfekciji ulica i javnih površina širom Tuzle, sa posebnim akcentom na UKC Tuzla, Bolnicu za plućne bolesti u Slavinovićima, Dom zdravlja i Medical Institute Bayer.

 

Zaključeno je da aktivnosti na pojačanoj dezinfekciji zgrada i ulica treba nastaviti, te u naredne dvije sedmice pojačati.

 

Prema izvještaju Crvenog križa-krsta, kao Službe zaštite i spašavanja Gradskog štaba, podjela pomoći ranjivim kategorijama građana u higijenskim sredstvima i osnovnim životnim namirnicima je u toku.

 

Prema izvještaju komandira Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, u nizu proteklih požara dosta vatrogasne opreme je oštećeno.

 

Naređena je nabavka novih dijelova vatrogasne opreme.Komandant štaba se zahvalio i čestitao Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla, te DVD Gornja Tuzla i DVD Tuzla. Ponovio je zahvalnost Oružanim snagama BiH, kao i vatrogascima iz Gračanice, Gradačca, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika.

 

Zaključeno je da će se u najkraćem roku nabaviti potrebna oprema, umjesto oštećene.

Na vrh