Business

Delegacija Vlade u radnoj posjeti Rudnicima „Kreka“

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantona, predvođena premijerom Kantona Jakubom Suljkanovićem upriličila je danas radnu posjetu Rudnicima „Kreka“ Tuzla. Cilj je bio da se, iako Kantonalna vlada nema direktnu nadležnost nad poslovanjem Rudnika, analiziraju izazovi i poteškoće s kojima se Rudnik i druga privredna društva, koja su „naslonjena“ na poslovanje Rudnika, susreću u svom radu.

„Iako Rudnici nisu našoj, nego direktnoj nadležnosti federalnih institucija, sa aspekta i činjenice da u Rudnicima i drugim privrednim subjektima rade građani Tuzlanskog kantona i da poslovanje ovih privrednih društava direktno pogađa i tiče se naših građana, mi smo danas došli da vidimo gdje to mi kao Vlada možemo pružiti pomoć i podršku“, rekao je premijer Suljkanović.

Akcenat današnjih razgovora bio je na aktivnostima Sode Sisecam iz Lukavca u pogledu zbrinjavanja njihovog tehnološkog otpada, tzv. „Bijelog mora“, a što je izazov na koji se odgovor pokušava naći u saradnji sa Rudnicima. Također, nezaobilazna tema bile su i koncesije, odnosno rješavanje pitanja dugovanja koja Rudnici imaju po ovom osnovu.

„Nažalost male su, skoro nikakve, nadležnosti koje mi imamo u pogledu ovog ekološkog pitanja i zbrinjavanja tehnološkog otpada, s obzirom da okolišne dozvole i saglasnosti daju federalne institucije, a i inspekcijski nadzor je u nadležnosti federalnih inspekcija. Ipak, mi ćemo u narednom periodu nastojati održati određene sastanke, i sa predstavnicima Elektroprivrede, a ako bude trebalo uključit ćemo i nadležna federalna ministarstva, kako bi smo neke procese otkočili i pomogli i Rudnicima i Fabrici sode, ali i drugim privrednim društvima koji su vezani uz poslovanje Rudnika“, zaključio je premijer Suljkanović.

Kada je u pitanju onaj dio direktni dio odnosa kojeg Rudnici imaju prema Vladi, a koji se odnosi na plaćenje koncesionih naknada i zdravstvenog osiguranja radnika, tu je, u proteklom periodu došlo do poboljšanja odnosa.

„Vlada konstantno poduzima određene aktivnosti i donosi određene odluke. Reprogramiranje obaveza koje Rudnici imaju prema kantonalnim fondovima su oblik pomoći kojeg Vlada pruža Rudnicima da prevaziđu poteškoće u svom poslovanju. Mi na Rudnike gledamo kao na društveno odgovornu kompaniju i kompaniju od velikog značaja za čitav privredni i elektroenergetski sektor, te će, u tom smislu, i u narednom periodu Rudnici imati posebno mjesto“ rekao je premijer Suljkanović.

„Problemi o kojima smo razgovarali nisu nerješivi. Ja se ovom prilikom želim zahvaliti Kantonalnoj vladi što ima razumijevanja za Rudnike „Kreka“ koji su veliki dužnik i prema Zavodu zdravstvenog osiguranja i prema budžetima u smislu naknada za koncesije“ rekao je direktor Društva Osman Bleković.

Osim premijera današnjem sastanku su prisustvovali ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Admir Huskić i ministar privrede Osman Puškar sa saradnicima.

Na vrh