Aktuelno

Delegacija Vlade TK posjetila UKC Tuzla

Povodom realizacije projekta nabavke medicinske opreme i dijagnostičkih uređaja ukupne vrijednosti više od 8 miliona KM delegacija Vlade Tuzlanskgo kantona, predvođena premijerom Jakubom Suljkanovićem, posjetila je danas Univerzitetski klinički centar Tuzla. Nabavku ove opreme sa 3,3 miliona KM sufinansirala je Vlada Tuzlanskog kantona.

„Menadžmentu UKC-a želim čestitati na realizaciji jednog ovako značajnog projekta koji će polučiti brojne benefite za naše građane, ali će također doprinijeti lakšem i sigurnijem radu medicinskog osoblja. Vlada TK će i u narednom periodu pružati podršku UKC-u Tuzla i učestvovati u realizaciji novih projekata nabavke opreme, kako bi smo naš Klinički centar činili još boljim, a našim građanima pružali još bolju i kvalitetniju uslugu, ali i kako bi bili konkurentniji u pružanju komercijalnih usluga građanima koji dolaze van Tuzlanskog kantona“, rekao je premijer Suljkanović.

Direktor Hotić je predstavnicima Vlade TK prezentovao šta je sve od medicinske opreme nabavljeno, gdje je oprema instalirana i kakva je direktna korist koja će biti ostvarena od svakog od pojedinih uređaja.

Posjeta UKC 04 26 07 2018

„Ja sam prije svega sretan što smo nakon dvije godine provođenja ovog postupka nabavili svu ovu opremu koju smo planirali. Radi se o našem strateškom planu da nabavimo onu opremu koja je našim korisnicima i nama kao ljekarima najpotrebnija.  To su aparati za anesteziju, još jedna angio-sala, respiratori za djecu, inkubatori i td. Značajno je istaći da smo mi i do sada imali ovu opremu, ali radi se o modernijim, novijim, savremenim uređajima koji će nivo naše usluge podići na viši nivo“ rekao je direktor UKC-a Tuzla Nešad Hotić i dodao da UKC neće na ovome stati i da će se nastaviti sa daljim ulaganjem i investicijama.

Ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić je istakao da je realizacijom ovog projekta izvršena nabavka i zamjena dotrajale medicinske opreme za hiruške grane, neonatalogiju, anesteziju, neurohirurgiju i kardiohirurgiju.

„Nesumnjivo je da će najveću korist od ovih ulaganja imati upravo pacijenti. Na primjer, nakon isporuke i instalacije angio-sale, koja će biti druga takva na UKC-u uveliko će se smanjiti liste čekanja na intervencije kao što je koronarografija i sl.“ rekao je ministar Hadžiefendić.

Osim premijera Suljkanovića i ministra Hadžiefendića, delegaciju Vlade činili su i ministar finansija Miralem Nuhanović, ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić i ministar obrazovanja i nauke Zlatan Muratović.

Na vrh