Debata: (Samo)regulacija informativnih sadržaja na internetu

08.02.2021. 


U februaru razgovaramo o informativnim sadržajima na internetu i sa zadovoljstvom Vas pozivamo na debatu koju organizujemo u okviru IMEP-a na temu “(Samo)regulacija informativnih sadržaja na internetu”, koja će se održati online (putem Zoom aplikacije), u utorak, 23. februara 2021. godine, od 11:00 do 13:00h

Na ovom linku možete pronaći program debate, a prijave možete izvršiti putem
elektronskog obrasca najkasnije do 21. februara 2021. godine. BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!