Politika

Damir Nikšić traži hitan odgovor zašto nema zakona o statusnim pravima logoraša

Prije godinu dana u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH usvojen je zaključak Kluba zastupnika Naše stranke kojim se zadužuje Vlada Federacije bih da u roku od šest mjeseci izradi i predloži Nacrt zakona o pravima logoraša, tj. zakon koji će regulisati statusna prava logoraša. Zakon još nije došao na Parlament, a na pitanja Damira Nikšića u kojoj je fazi izrada nacrta nema odgovora. Tim povodom Nikšić kaže:

„Tražim da se prije svega logorašima, ali i cjelokupnoj javnosti da odgovor zašto se još nismo počeli boriti za statusna prava logoraša. Moramo uzeti u obzir da će od usvajanja Nacrta do primjene zakona proći još dugo vremena, a da imamo dosta logoraša koji su u odmaklim godinama te onih koji su lošeg zdravstvenog stanja. Da je mnogo njih, nažalost, preminulo i da još mnogi neće dočekate da imaju svoja statusna prava koja, recimo, imaju RVI ili neke druge kategorije. Ne smijemo više ni dana nastaviti gotovo 30-godišnje propadanje na tom ispitu ljudskosti i ispitu izgradnje civilnog društva.”

Na vrh