Grad

Da li ste znali da je prvo obilježavanje Dana nezavisnosti BiH bilo u Tuzli? Prije 30 godina osnovan Forum građana Tuzle

Tragom programskog teksta i poziva Fatmira Alispahića, objavljenog u Frontu slobode 29.01.1993. godine (“Svi ljudi samo građani”), na prvu godišnjicu Referenduma u Tuzli je priređena veličanstvena osnivačka skupština prve nevladine organizacije u BiH – Foruma građana Tuzle.
Bilo je to prvo obilježavanje Dana nezavisnosti BiH – budući da je Parlament RBiH tek 28.02.1995. donio odluku da se 1. mart slavi kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Forum građana Tuzle je u oktobru 1995. godine priredio najveći internacionalni skup u ratnoj BiH – Generalnu skupštinu HCA, na kojoj je sudjelovalo preko 300 gostiju iz više evropskih zemalja. Iza FGT su stotine projekata realizovanih u slavu zajedništva i tolerancije.
Na vrh