News

Čuvari Časnog Kur'ana: Tuzla bogatija za dva mlada hafiza

Medžlis Islamske zajednice Tuzla odnedavno je bogatiji za dva mlada hafiza Kur'ana Časnog, Eldara Ćatibušića i Malika Huremovića.

Eldar Ćatibušić je u srijedu 25. decembra 2019. godine pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini proučio posljednje sure Časnog Kur'ana i time stekao titulu hafiza.

Eldar je trenutno student četvrte godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Svršenik je Behram-begove medrese, a svoja prva znanja o islamu sticao je u tuzlanskom džematu Krojčica. Muallim mu je bio hafiz Merim Đulović, s kojim je naučio kur'ansko pismo i koji ga je uveo u Časni Kur'an, tako i u sami hifz. Proces učenja hifza trajao je tri godine, a njegov muhafiz bio je glavni imam Medžlisa Sarajevo Kenan-ef. Musić. Ovu posebnu radost s novim hafizom podijelila je porodica, kolege i prijatelji, profesori Behram-begove medese, kao i imam tuzlanskog džemata Krojčica Muhamed-ef. Mehmedović i njegova porodica.

U ponedjeljak 30. decembra 2019. godine i učenik četvrtog razreda Behram-begove medrese Malik Huremović stekao je titulu hafiza. Hafiz Huremović je hifz počeo učiti u prvom razredu Medrese pred muhafizom Mirnesom Spahićem. Malik je prije upisa u Medresu bio polaznik mektebske pouke u džematu Lipnica, a njegovi muallimi bili su Sifet-ef. Suljić, a potom i Amir-ef. Saletović.

Podrška Maliku na dan kada je stekao časnu titulu hafiza bili su roditelji, porodica i rodbina, kao i profesori, prijetelji i kolege iz Medrese, te njegov muallim Amir-ef. Saletović s porodicom.

U posljednjih nekoliko godina bilježi se značajan porast broja hafiza na tuzlanskom području.

Hafiske dove mladim hafizima će biti proučene u narednom periodu – navedeno je u informaciji Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

Na vrh