BiH

Čuvari Bosne: Vučić je konačno otkrio karte i podržao ‘mirni razlaz’ u Bosni i Hercegovini!

Udruženje ‘Čuvari Bosne’ uputili su saopćenje za javnost u povodu jučerašnjih dešavanja u Mostaru.

“Bliži se datum usvajanja Rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. To je samo još jedan od povoda da entitet Republika srpska i Republika Srbija intenziviraju svoje koordinirane aktivnosti na rušenju ustavnog poretka i ugrožavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Pri tome se koriste raznim podvalama i prevarama. Jedna od tih podvala je da o Rezoluciji koja će biti razmatrana u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nije raspravljano u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine i da o tom pitanju nema konsenzusa u našoj državi.

Oni namjerno pokušavaju da obmanjuju domaću i međunarodnu javnost o tom pitanju, jer je članom 10 Povelje Ujedinjenih nacija propisano da “Generalna skupština može raspravljati o svim pitanjima ili o svim predmetima u okviru ove Povelje ili o pitanjima koja se odnose na ovlaštenja i zadatke svakog organa predviđenog Poveljom i može, sa izuzetkom predviđenim u članu 12, da daje preporuke članovima Ujedinjenih nacija ili Vijeću sigurnosti, ili i prvima i drugom istovremeno o svim takvim pitanjima i predmetima”. Znači, kao što se i dešava u vezi sa Rezolucijom o genocidu u Srebrenici, svaki član Ujedinjenih nacija može pred Generalnu skupštinu iznijeti bilo koje pitanje o kojem će se raspravljati i odlučivati, pa samim tim, bez obzira što se u konkretnom slučaju radi o našoj državi, nije potrebna nikakva odluka, a posebno ne konsenzus u državnim organima. Radi se o rezoluciji kojom će se preporučiti svim članicama Ujedinjenih nacija da obilježavaju genocid u Srebrenici, a čije izvršenje je utvrdio Međunarodni sud pravde.

Ako se Srbija već toliko poziva na međunarodno pravo, onda bi trebala da poštuje i da se pridržava osnovnom međunarodnog dokumenta – Povelje Ujedinjenih nacija, kojom je u članu 94. utvrđeno:

“(1) Svaki član Ujedinjenih nacija obavezuje se da će se pridržavati odluka Međunarodnog suda u svakome sporu u kojem je taj član jedna od strana u sporu.

(2) Ako jedna strana u sporu ne ispuni obaveze koje su joj naložene po presudi Suda, druga strana ima pravo da se obrati Vijeću sigurnosti koje može, ako to smatra potrebnim, dati preporuke ili odlučiti o mjerama koje treba preduzeti da bi se izvršila presuda”.

I pored ovih propisanih obaveza i presude Međunarodnog suda pravde koji je osnovan Poveljom Ujedinjenih nacija, a kojom je Srbija proglašena krivom zbog kršenja Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, Vučić i Dodik i dalje negiraju genocid i pokušavaju srpskom narodu poturiti lažnu tezu da ovom rezolucijom Generalna skupština cijelom srpskom narodu stavlja na teret genocid koji je počinjen u Srebrenici.

Oni su potpuno svjesni i znaju da je odgovornost za genocid individualizirana i da o tome govore brojne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a odbranom osuđenih ratnih zločinaca oni sami pokušavaju, i dobro u tome uspijevaju, da krivicu za zločin genocida prebace na cijeli srpski narod.

Dodik je jučer u Mostaru, a osvrćući se na to pitanje, izjavio: “Ukoliko se to nešto usvoji, onda je jedino moguće da se mi mirno raziđemo u Bosni i Hercegovini, jer mi ne želimo da živimo sa narodom koji pokušava da srpskom narodu stavi tako sramnu etiketu…”

Vučić je odmah nakon toga bio vrlo jasan: “Ja Mileta i Republiku srpsku ću uvijek u svemu da podržim.”

Znači da Vučić prvi put vrlo jasno i otvoreno podržava otcjepljenje entiteta Republika srpska, a pri tome je uvjeravao novinare, koji su mu postavljali pitanja o odgovornosti Srbije, da “Srbija ni na koji način nije odgovorna za genocid i nemojte da obmanjujete narod.”

E pa, Vučiću, da ne bi obmanjivali narod, pročitajte sljedeće:

U izreci presude Međunarodnog suda pravde, koja je donesena u sporu koji se odnosi na primjenu Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore), a koja je donesena 26. februara 2007. godine, utvrđeno je da je Srbija odgovorna po tri tačke i to:

5) s dvanaеst glasоva prеma tri, kоnstatira da je vezano za genocid izvršen u Srebrenici u julu 1995., Srbiјa prekršila obavezu sprječavanja genocida prеma Kоnvеnciјi о sprjеčavanju i kažnjavanju zlоčina gеnоcida;

(6) s čеtrnaеst glasоva prеma јеdan, kоnstatira da је Srbiјa prеkršila svојu оbavеzu prеma Kоnvеnciјi о sprjеčavanju i kažnjavanju zlоčina gеnоcida, pоštо niје izručila Ratka Mladića, оptužеnоg za gеnоcid i saučеsništvо u gеnоcidu, radi suđеnja prеd Mеđunarоdnim krivičnim tribunalоm za bivšu Jugоslaviјu i pоštо na taј način niје u cijelosti sarađivala s tim Тribunalоm;

(7) s trinaеst glasоva prеma dva, kоnstatira da је Srbiјa prеkršila svојu оbavеzu da se pridržava privrеmеnih mjеra kоје је Sud nalоžiо 8. aprila i 13. sеptеmbra 1993. u оvоm spоru – budući da niје poduzеla svе mjеrе koje su bile u njеnој mоći da sprijеči gеnоcid u Srеbrеnici u јulu 1995.

Lažima i podvalama ovoga dvojca nikada kraja. Ali nema kraja ni opasnosti koju ova dva političara izazivaju i prijete miru i sigurnosti. Prijete i opstanku Bosne i Hercegovine. I umjesto da podrže ovu rezoluciju, oni su odlučili da mijenjaju imena ulica u Srebrenici, u kojoj je počinjen genocid, i da nazive ulica daju po imenima osoba koje su bile direktni učesnici u određenim aktivnostima i zločinima u Srebrenici u proteklom ratu, kao i druge nazive koji smetaju žrtvama genocida u tom gradu.

Ali, sve to nije, kako stvari izgledaju, dovoljno Bošnjacima da konačno progledaju, da shvate o čemu se radi i da umjesto međusobnih svađa i ratova izgrade jak i jedinstven front za odbranu države i svih civilizacijskih vrijednosti”, saopćeno je iz Čuvara Bosne.

Na vrh