Lični stav

Članovi Udruženja zrakoplovaca “Zračni most” pisali Skupštini i Vladi Tuzlanskog kantona

SKUPŠTINA TUZLANSKOG KANTONA                              KOLEGIJ SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA          VLADA TUZLANSKOG KANTONA

Poštovani,
Danas na 21. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona očekivali smo da Skupština konačno u svojoj prvoj tački uvrsti usvajanje u Zakon o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona 7. maj kao Dan Zračnog mosta. Skupština to nije uradila. Očekivali smo i pozitivan ishod, saznavši da je jedna politička stranka uložila amandman, tražeći također uvrštavanje i usvajanje Dana Zračnog mosta. I amandman je odbijen, a na temelju obrazloženja Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Udruženje zrakoplovaca – Zračni most tražilo je da predsjednik udruženja prisustvuje zasjedanju, a i da se obrati poslanicima Skupštine. Prisustvovao jeste, no nije se obraćao. Nije mu bilo dozvoljeno. Čekamo više od godinu dana nadajući se da će naša jednoglasno usvojena inicijativa u Skupštini Tuzlanskog kantona 15. marta 2023. godine danas konačno dobiti svoj pozitivan epilog. Današnje odbijanje Skupštine Tuzlanskog kantona da ovo pitanje stavi na dnevni red, pa i razlozi Vlade Tuzlanskog kantona za odbijanje amandmana leže u flagrantnom izvrtanju historijskih činjenica i istine, nepoznavanju tematike i površnom pristupu ovom pitanju koje je od velikog značaja kako za nas zrakoplovce tako i za državu Bosnu i Hercegovinu i njenu historiju. Navedeno obrazloženje Vlade Tuzlanskog kantona ne bi tako sročile ni obavještajne službe koje nam i nisu baš prijateljski naklonjene. Nadam se da nam je svima kristalno jasno da najčešće upravo iz takvih centara dolaze ovakvi i slični sadržaji kojima je za cilj podrivanje temelja ove države. A šta je historija nego važan dio temelja svake države, pa tako i temelja Bosne i Hercegovine.

 

Poštovani poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona, poštovani članovi Vlade Tuzlanskog kantona danas ste svi svjesno obmanuti. Ali ako je obmana rezultat neznanja, tim još gore jer ko zna koliko će takvi “eksperti” još štete nanijeti i Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona.

 

U čemu se zapravo ogleda izvrtanje, netačnost i tendecioznost u činjenicama koje su navedene kao razlog za odbijanje amandmana?

 

1. Prvo, terminološki obrazloženje je napisano na nivou nepismenosti za tematiku zrakoplovstvo/vazduhoplovstvo Armije Republike Bosne i Hercegovine. Pod terminom “vazduhoplovna jedinica” u obrazloženju Vlade Tuzlanskog kantona ne zna se šta se podrazumijevalo, da li komanda RV i PVO, 1. vazduhoplovna brigada, eskadrila ili možda par helikoptera. Upravo terminološki zrakoplovstvo je svedeno na nivo prištapske jedinice.

 

2. Ovom prilikom bezpredmetno bi bilo ponovo pojašnjavati zašto je upravo 7. maj uzet kao datum za obilježavanje Dana Zračnog mosta, odnosno operacije koja je trajala 3 godine i koja je podrazumijevala održavanje zračnog mosta stotinama letova sa svim enklavama, od Srebrenice, Žepe, Goražda pa do Bihaća.

 

No, ako se pisac obrazloženja fokusirao samo na taj let ili period onda je namjerno ili iz očitog neznanja potpuno izvrnuo historijske činjenice.

 

Let za Žepu 7. maja 1995. godine izvršili su Enver Čokić i Izet Džambić, pripadnici eskadrile čije je sjedište bilo u Tuzli u Rudarskom institutu i Džemal Malkić kao vođa posade koji je bio pripadnik 1. vazduhoplovne brigade čije je sjedište bilo u Energopetrolu u Živinicama. Sva trojica stanovnici Tuzle.

 

A Zenica, koju pisac obrazloženja tendeciozno navodi, bila je sjedište komande Ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane, baš kao što je sjedište Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine bilo Sarajevo pod čijom komandom su bili svi korpusi, uključujući i 2. korpus i RV i PVO.

 

3. Kad se već spominje Generalštab Armije Republike Bosne i Hercegovine, kojeg pisac u svom obrazloženju navodi i kaže kako “vazduhoplovna jedinica” nije bila pod komandom 2. korpusa nego u sastavu Generalštaba. Terminološki opet netačno, ali ako je mislio na komandu RV i PVO, onda je tačno da je bila pod Generalštabom Armije Republike Bosne i Hercegovine, baš kao što je to bila i komanda 2. korpusa.

 

4. Konstatacija u obrazloženju kako doprnos zrakoplovstva u odbrani Bosne i Hercegovine prevazilazi administrativno područje Tuzlanskog kantona i da obilježavanje mora ići na viši nivo više zvuči kao izgovor za “šutanje” iz Tuzlanskog kantona i vrlo je tendeciozno jer je i značaj doprinosa 2. korpusa u odbrani sjevero-istočnog dijela Bosne i Hercegovine također prevazilazio administrativno područje Tuzlanskog kantona i kao takav činio značajan doprinos ukupnoj odbrani Bosne i Hercegovine. Zbog ukupnog doprinosa svih komandi i jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine u odbrani države utemeljen je Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine koji se obilježava 15. aprila. Ta činjenica nije isključila mogućnost da važni događaji, datumi i ličnosti za potčinjene jedinice 2. korpusa ne budu u Zakonu o značajnim datumima, događajima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona. Ali, to izgleda ne važi samo za potčinjene jedinice komande RV i PVO sa prostora Tuzlanskog kantona. Nerazumijevanje ili neznanje o eksteritorijalnosti zrakoplovstva ne može biti opravdanje za ovakav odnos prema zrakoplovcima u Tuzlanskom kantonu.

 

Ovakvim pristupom i odnosom ne samo da se želi izbrisati postojanje zrakoplovstva tog ratnog perioda na području Tuzlanskog kantona, ovim se briše i historijska istina o ulozi gradova Tuzlanskog kantona, u prvom redu Tuzle i Živinica, u stvaranju ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane Armije Republike Bosne i Hercegovine.

 

O motivima ovakavog odnosa spram zrakoplovstva i zrakoplovaca suvišno je govoriti jer krajnje posljedice bilo koje vrste negativnih poriva štetne su kako za zrakoplovstvo tako i za samu državu.

 

Iskreno vjerujemo da je ovaj trenutni odnos spram zrakoplovstva Armije Republike Bosne i Hercegovine samo rezultat površnosti pojedinaca i da ćemo ubrzo svjedočiti pozitivnom ishodu naše inicijative. Namjerno ni jedna osoba, a ni politička stranka nije imenom navedena jer ovakva pitanja moraju biti od našeg zajedničkog i nadstranačkog interesa.

 

 

S poštovanjem,

brigadir u penziji Izudin Maleškić, predsjednik Udruženja zrakoplovaca-Zračni most

Na vrh