BiH

CIK odbacio sve zahtjeve za ponovnim brojanjem glasova i poništavanjem izbora

U sjedištu CIK-a je na drugoj hitnoj sjednici prisustvovalo pet članova, dok se članica Vanja Bjelica Prutina uključila telefonom.

CIK je odbacio više zahtjeva kako političkih subjekata tako i građana za ponovno brojanje glasačkih listića jer su preuranjeni.

Također dva politička subjekta zatražila su da CIK po službenoj dužnosti izvrši kontrolno brojanje glasačkih listića za različite nivoe vlasti. Prijedlog službe je da se zahtjevi odbace kao nedopušteni što su članovi CIK-a i potvrdili.

Stigao je i zahtjev za poništenje Općih izbora 2022. godine, jedan se odnosio na ponavljanje izbora u RS-u, a drugi za nivo Predsjedništva BiH.

CIK je odbacio ova dva zahtjeva kao nedopuštena.

Predsjednik CIK-a Suad Arnautović najavio je novu sjednicu CIK-a za 20:15 na kojoj će razmatrati Prijedlog odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora u BiH.

Na vrh