Tuzla

Centralno grijanje Tuzla pojasnilo način po kojem će obračunavati smanjenji kvalitet grijanja u novembru

Centralno grijanje d.d. Tuzla obavještava tarifne korisnike da će, zbog smanjenog kvaliteta zagrijavanja stambenih i poslovnih prostora, izvršiti umanjenje računa tarifnim korisnicima za mjesec novembar 2021. godine, i to:

 

  • Jedan dan na računima svih tarifnih korisnika u grupi domaćinstva I.1 – obračun po m² i privreda II.1 – obračun po m²;
  • Dva dana na računima svih tarifnih korisnika u ul. Armije BiH 24, 26, 28, 30, 32, 34; ul. 15. Maj 2 i 4; ul. Dragiše Trifkovića 4, 6, 11; naselju Sjenjak, ul. Ismeta Mujezinovića; ul. Kozaračka; naselju Stupine; naselju Zlokovac; naselju Ši Selo;
  • Tri dana na računima svih tarifnih korisnika u Novo Naselje Solina; naselju Slavinovići i naselju Ušće;

Petnaest dana (od početka sezone 2021/2022) na računima svih tarifnih korisnika u ul. Rose Hadživuković.


Komentari
Na vrh