Aktuelno

‘Centar za srce BH’ prva privatna bolnica s akreditacijom kvalitete

Još jedna zdravstvena ustanova u Tuzlanskom kantonu dobila je akreditaciju. Specijalna bolnica “Centar za srce BH” prva je privatna bolnica u Federaciji Bosne i Hercegovine kojoj je na osnovu vanjske ocjene Agencije za kvalitet u zdravstvu dodijeljeno rješenje za bezuslovnu akreditaciju.

Ministar zdravstva TK Bahrudin Hadžiefendić navodi da je “Centru za srce” dodijeljena akreditacija za uspostavljen sistem kvaliteta, kao prvoj privatnoj bolnici u FBiH koja je u cijelosti ispunila najviše akreditacijske standarde kvaliteta Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH.  Ocijenio je to važnim korakom ka unapređenju zdravstva u TK.

– Danas smo u prilici da “Centar za srce” u Tuzli akreditujemo i da na taj način bude u privatnom sektoru prva akreditovana zdravstvena ustanova, što je dokaz da je zdravstvo na području TK ipak jednu stepenicu iznad, bez lažne skromnosti, u odnosu na ostale zdravstvene sisteme u BiH. To nam daje podstrek da u budućnosti činimo zdravstveni sektor još boljim – istaknuo je Hadžiefendić.

Više od godinu su trajale aktivnosti na uspostavi sistema kvaliteta, koji će biti u skladu sa traženim propisima AKAZ-a.

Potvrdio je to i direktor “Centra za srce BH” Tuzla Emir Kabil, naglašavajući da je riječ o dugoročnom procesu koji se mora shvatiti ozbiljno.

– Odlukom menadžmenta s početka prošle godine odlučili smo da radimo i ISO i AKAZ certifikaciju. Prvu smo završili u trećem mjesecu, a drugu u decembru prošle godine. Nakon vanjske ocjene upravni odbor AKAZ-a je donio odluku da smo bezuslovno dobili akreditaciju za kontrolu kvalitete u ovoj zdravstvenoj ustanovi – naglasio je Kabil.

Direktor AKAZ-a za BiH Ahmed Novo smatra da Tuzlanski kanton prednjači kada je riječ o povećanju kvaliteta i akreditacija u zdravstvu.

– Daleko je najveći broj zdravstvenih ustanova akreditirano i certificirano u TK – domovi zdravlja, apoteke, timovi obiteljske medicine pa evo i prvi privatni klinički centar u Tuzli – ustvrdio je Novo.

Iz AKAZ-a napominju da certifikat važi četiri godine, uz stalne kontrole ocjenjivača. Proces uspostavljanja i unapređenja sistema kvaliteta u zdravstvenim ustanovama daleko je odmakao u javnim ustanovama Tuzlanskog kantona, što je dokaz da TK postaje lider u oblasti zdravstva, vodeći računa o stalnom unapređenju kvaliteta usluga, rečeno je na skupu.

Na vrh