BiH

Ćamil Duraković: Sud je naložio da se đacima mora omogućiti izučavanje bosanskog jezika

Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ćamil Duraković pozdravio je presudu Osnovnog suda u Srebrenici kojom je u cjelosti usvojen tužbeni zahtjev po tužbi djece i roditelja iz Konjević Polja zbog diskriminacije u obrazovanom procesu.

-Presudom Osnovnog suda u Srebrenici školi u Konjević Polju naloženo je ‘da mora omogućiti izučavanje bosanskog jezika’, a što je sistem u entitetu Republika Srpska do sada uporno odbijao. Ovom presudom je trajno riješeno pitanje naziva jezika Bošnjaka u entitetu – ocijenio je Duraković u izjavi Feni.

Iako je riječ o prvostepenoj presudi sa mogućnošću žalbe, on izražava uvjerenje da je ukoliko do toga dođe, Sud u Bijeljini neće rješavati protivno stavu Ustavnog suda koji nalaže da bosanski jezik mora biti uvršten u obrazovni sistem entiteta RS.

-Pravna bitka za bosanski jezik je, de jure, 99 posto dobijena. Međutim, biće potreban kompromis i politička mudrost za, de facto, uvrštavanje bosanskog jezika u sistem obrazovanja. Želim vjerovati da ćemo uvažavati presude naših sudova, da smo legalisti i da želimo pravnu državu – smatra Duraković.

Kaže kako ne želi vjerovati da je bosanski jezik ikome smetnja u BiH.

Sud u Srebrenici danas je donio presudu kojom je utvrdio da diskriminacija bošnjačkih đaka postoji te je naložio Osnovnoj školi “Petar Kočić” njeno otklanjanje, odnosno da se učenicima bošnjačke nacionalnosti omogući izučavanje maternjeg, bosanskog jezika.

U obavještenju Osnovnog suda se navodi da se radi o prvostepenoj presudi na koju se može izjaviti žalba Okružnom sudu u Bijeljini.

Na vrh