Aktuelno

Bukvarević predstavio registar boraca Drugog korpusa Armije RBiH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević danas je u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli prezentirao Registar pripadnika Drugog korpusa Armije Republike BiH, u kojem se, kako je naveo, nalaze kartoni i lični podaci 119.110 osoba s području Tuzlanskog kanona koji su evidentirani kao sudionici odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine.

Registar je, kazao je Bukvarević, u skladu sa zakonom dostupan svim zvaničnim institucijama države, te boračkim udruženjima i to u prostorijama odjeljenja Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

– Tamo se može izvršiti uvid i ukoliko u registru postoje imena kojima tamo nije mjesto mogu se staviti primjedbe – naglasio je Bukvarević.

Podsjetio je da je postojala ideja da se registar stavi na javni uvid, ali se odustalo nakon što je zahtjev odbijen od Ureda za zakonodavstvo BiH i Agencije za zaštitu ličnih podataka.

– Moram reći i to da smo od Agencije za zaštitu ličnih podataka dobili upozorenje da bi javna objava podataka bila tretirana kao krivično djelo. Lično sam tražio da moj karton bude prvi javno objavljen, a to može učiniti svaki pripadnik Armije RBiH s tim da mora potpisati izjavu kojom dopušta da se podaci iz njegovog kartona mogu javno objaviti – dodao je ministar Bukvarević.

Objavu registra za područje Tuzlanskog kantona podržao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK-a, rekavš da se ne treba plašiti podataka ko se i zbog čega borio u ratu od 1992. do 1995. godine, te šta je ko na ime beneficija dobio do danas.

U Tuzli je danas prezentirana i informacija Ministarstva za boračka i pitanja invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH o aktivnostima vezanim za materijalnu podršku boračkoj populaciji.

Rečeno je da je za te namjene u prošloj godini izdvojeno oko 315 miliona KM od čega je za korisnike ovih sredstava u TK-u doznačeno 60 miliona KM.

– Zakon o boračkim udruženjima upućen je Parlamentu s molbom da ga što prije stavi na dnevni red i usvoji, a on osim ostalog omogućava da se sva boračka udruženja formiraju u jedno ukoliko to žele. Što se tiče Zakona o demobilisanim borcima, on predviđa 15 prava te kategorije koje trenutno nema u zakonu. Smatramo da je mnogo bolje regulisati i riješiti to putem zakona, nego pojedinačno za određenu kategoriju – zaključio je Bukvarević koji je najavio da će poslije Tuzle registar biti predstavljen u Zenici i Bihaću.

Na vrh