Politika

Bukvarević: “I u narednom periodu poboljšavati status najzaslužnije kategorije građana za odbranu države”

Ministar za pitanja boraca i invalida u Vladi FBiH Salko Bukvarević je sumirao rezultate programskih zadataka resornog ministarstva za period od 2015.-2019. godine.

Na prvom mjestu je istakao usvajanje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, za čiju je primjenu osigurano u federalnom budžetu dodatnih 50 miliona KM godišnje.

– Programsko opredjeljenje Ministarstva, predviđeno i Reformskom agendom Vlade FBiH, jeste da se dostignuti nivo pojedinačnih prava i sredstava koja se izdvajaju iz federalnog Budžeta za boračke kategorije neće umanjivati. U Budžetu FBiH i planovima PIO, Federalnom zavodu za zapošljavanje, za 2020. godinu planirano je značajno povećanje izdvajanja sredstava, dodatnih oko 80 miliona KM za boračko-invalidsku zaštitu” kazao je ministar Bukvarević. Takav rezultat postignut je zahvaljujući opredjeljenju resornog ministarstva, Vlade FBiH i Parlamenta FBiH da su ove kategorije građana Bosne i Hercegovine od posebnog društvenog značaja, kao i kantonalnoj saradnji s predstavnicima boračkih saveza, udruga i udruženja.

U periodu 2015.-2019. godina, više od 1,6 milijardi KM je doznačeno na račune pripadnika boračkih kategorija; bez kašnjenja su isplaćivane naknade za ratne vojne invalide i porodice šehida i poginulih branilaca (85.000 korisnika), kao i za 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja.

Mnogo značajnih projekata urađeno je u ovom periodu no, prema mišljenju resornog ministra, nekoliko najznačajnijh se ipak izdvaja. Na prvom mjestu, prema njegovim riječima, nalazi se usvajanje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, za čiju je primjenu u federalnom Budžetu osigurano dodatnih 50 miliona KM godišnje a koji će u prvoj godini primjene obuhvatiti cca 20.000 branilaca.

Ministar dalje navodi da je objavljen registar pripadnika Oružanih snaga, kao i da je 1.200 šehidskih porodica vraćeno u pravo na penzije, za šta je izdvojeno dodatnih 5,3 miliona KM.

U periodu 2015.-2019. vršena je redovna isplata svih naknada boračkim kategorijama, koje prima cca 94.000 korisnika i za šta se u Budžetu planira 300 miliona KM godišnje. Za 11.800 korisnika, mahom oficira i podoficira, vraćen je isplatni koeficijent za penzije po Zakonu o prijevremenom penzionisanju, što iziskuje dodatnih 21 milion KM u toku godine.

“Kroz izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, riješili smo pitanja ranjenih na prvoj borbenoj liniji, kao i onih ratnih vojnih invalida koji su bili u logorima i onih koji su iz zaštićene zone UN-a Srebrenica. Vratili smo u prava na penzije 1.200 porodica šehida i poginulih branilaca, kojima je to pravo bilo oduzeto, uglavnom su to supruge čiji muževi nisu imali radnog staža. Nadam se da će početi primati penzije od januara, februara 2020. godine – kazao je Bukvarević i najavio da će od 1. januara isplatni koeficijent, prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem penzionisanju, biti vraćen na nivo 1,486 za 11.800 korisnika.

Priznali smo status maloljetnih demobiliziranih branilaca i povećali im procenat na deset posto na invalidninu, a u novom Zakonu o pravima demobiliziranih boraca, prvi put ugradili i definiciju maloljetnog dobrovoljca. Novac s pozicija ušteda u Ministarstvu, koji je ranije vraćan u trezor, prvi put je vraćen braniocima te je na osnovu javnog poziva u 2017. godini, 18.000 branilaca koji nisu zbrinuti zakonom primilo pomoć, a lani 33.758. Na osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica te 16 prava koje propisuje, u prvoj godini primjene bit će zbrinuto cca 20.000 korisnika, uključujući i egzistencijalnu naknadu za nezaposlene borce starije od 57 godina. Očekivanja su da će oko 12.500 korisnika primiti ovu naknadu za decembar, a cca 14.000 za januar iduće godine” riječi su ministra Bukvarevića.

U ovom periodu svi javni pozivi Ministarstva otvoreni su za branioce koji žive na bilo kojem dijelu BiH, dakle i za branioce sa područja manjeg bh. entiteta, gdje je otvoreno i nekoliko kancelarija za pružanje pravne i druge podrške braniocima, što je posebno značajan iskorak.

U periodu 2015.-2019. pomoć za liječenje boračkih kategorija dobilo je 17.477 porodica, u ukupnom iznosu od 8,5 miliona KM, koliko je utrošeno i za nabavku odgovarajućih automobila za 340 stopostotnih ratnih invalida paraplegičara, dok je za sufinansiranje sahrana-dženaza pomoć dobilo 6.907 porodica, za šta je ukupno izdvojeno oko 2,9 miliona KM.

Ministar posebno naglašava da su u projektu zapošljavanja djece šehida i poginulih branitelja, federalni i kantonalni zavodi izdvojili značajan novac, zbog čega je za oko 3.700 smanjen broj ovih kategorija u evidenciji nezaposlenih, što je trend koji, po Bukvarevićevim riječima, treba da bude još bolji. U periodu 2016.-2018., formirano je više od sto boračkih zadruga i na taj način zaposleno 350 boraca te članova njihovih porodica, rekao je također i najavio da je cilj inicijative za izmjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalidnih lica, omogućiti da i ratni vojni invalidi pedesetpostotnog invaliditeta mogu aplicirati za novac fonda.

Osim sredstava sa pozicija resornog Ministarstva, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za sufinansiranje boračkih penzija izdvaja oko 55 miliona godišnje, a općine dodatno cca 20 miliona za boračko-invalidsku zaštitu.

U narednom perodu ministar očekuje da će i Dom naroda Federalnog parlamenta, kao što je već učinio Predstavnički dom, odobriti zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja čiji je cilj reprezentativnost u predstavljanju boraca, a predlagač zastupnik u Predstavničkom domu Ismet Osmanović.

Kao planove za naredni period, ministar Bukvarević je, između ostalog, naveo da treba popraviti status boračkih kategorija izmjenama i dopunama dvaju zakona – o osnovnim pravima branilaca i članova njihovih porodica te o dobitnicima najvećih ratnih priznanja, te u idućoj godini povećati na 1 koeficijent za isplatu korisnicima invalidnina i dobitnicima ratnih priznanja. Zakonski također treba definirati obavezu i način nabavke ortopedskog pomagala – automobila za stopostotne ratne vojne invalide.

Ministar Bukvarević zaključuje da status boraca i njihovih porodica treba stalno unapređivati jer su branioci naznaslužniji sinovi Bosne i Hercegovine, koji nisu štedili ni vlastiti život, dijelove tijela ni zdravlje, za njenu odbranu i slobodu.

Na vrh