Aktuelno

Budžet kantona u javnoj raspravi

Kako bi se došlo do što kvalitetnijeg prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona, premijer Tuzlanskog kantona okupio je sve predstavnike političkih partija, prezentirao im nacrt i težnje Kantonalne vlade, te saslušao prijedloge, kako pozicionih partija, tako i partija iz opozicije. Ovo je prvi puta da se o nacrtu kantonalnog budžeta raspravlja na ovaj način.

„Budžet Kantona je dokument svih građana Tuzlanskog kantona i kroz njega nastojimo zadovoljiti što više interesa koje građani imaju. Do ove godine bavili smo se stabilizacijom finansijskih i drugih prilika u Kantonu, tako da nam restrikcije koje smo postavili i budžetska disciplina nisu dopuštali nimalo slobode. Ove godine u cilju što kvalitetnije pripreme Budžeta za 2018. godinu, odlučili smo se i na javnu raspravu u trajanju od 30 dana“ rekao je premijer Gutić.

Ovim načinom cilj je svim političkim subjektima u našem kantonu prezentirati trenutno stanje, ciljeve koje je Vlada postavila za narednu godinu, te finansijski okvir za realizaciju tih ciljeva.

Predstavnici Socijaldemokratske partije, Narodne stranke radom za boljitak i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji su tokom današnjeg dala bili na sastancima u Uredu premijera, izrazili su zadovoljstvo da se na ovakav način razgovara o dokumentu Budžeta.

„Animiranjem političkih subjekata želimo pokazati da je ovo budžet svih nas, primiti određene prijedloge i sugestije, te sagledati način kako one dobre prijedloge ugraditi u dokument budžeta“ rekao je premijer Gutić.

Na kraju sastanka premijer je zaključio da će Vlada prikupiti i analizirati sve prijedloge i sugestije koji pristignu u javnoj raspravi, te da će Skupštini kantona dostaviti prijedlog Budžeta kako bi ovaj dokument mogao biti razmatran na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvajanjem budžeta za narednu godinu prije isteka tekuće, naš kanton dat će svoj doprinos u ispunjavanju uslova koje Bosna i Hercegovina ima za dobivanje kandidatskog statusa za pristupanje Europskoj uniji.

Osim premijera u ime Vlade sastancima su prisustvovali i ministri finansija i unutrašnjih poslova Jakub Suljkanović i Husein Topčagić, dok su u ime klubova poslanika to bili Dževad Hadžić, Slađan Ilić, Nedžad Šečić u ime SDP-a BiH, Asmir Hasić u ime Stranke za BiHi Izet Jajičević u ime Narodne stranke radom za boljitak.

U narednim danima bit će upriličeni sastanci i sa predstavnicima drugih klubova poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona.

Na vrh