BOSS u u povodu odgovora Vijeća ministara BiH na zahtjev za pristup informacijama o transparentnosti procesa vakcinacije u BiH

09.09.2021. 


Nakon što je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podnio zahtjev za pristup informacijama nadležnim institucijama u BiH od kojih se zahtijevaju odgovori na 20 pitanja u cilju  transparentnosti  procesa vakcinacije, Vijeće ministara BiH je obavijestilo BOSS da je uputilo zahtjev na dalje postupanje Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Bosanska stranka poziva ostale entitetske i kantonalne organe vlasti, koji su takođe primili navedeni zahtjev, na djelovanje po uzoru na Vijeće ministara BiH, a u cilju osiguranja transparentnosti medicinskih podataka o vakcinama koje se daju građanima u borbi protiv aktuelne pandemije, a sve kako bi se građanima omogućila sloboda izbora o vakcinaciji bez bilo kakvih prijetnji, pritisaka ili uslovljavanja. Saznanje o sastavu vakcina je naročito bitno i u pogledu mogućih kontraindikacija vakcina za građane koji su u riziku od određenih bolesti pa bi im transparentne informacije o sastavu pomogle u odluci da li se mogu vakcinisati ili ne, bez straha od pogoršanja zdravstvenog stanja ili ugrožavanja života, istakao je Mirnes Ajanović predsjednik BOSS-a.

BOSS u prilogu dostavlja Zahtjev za pristup informacijama dostavljen institucijama u BiH.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!