Politika

BOSS u povodu zakazane tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla radi rasprave o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla

Nakon što je dostavljen zahtjev vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za održavanje tematske sjednice Vijeća radi razmatranja izvještaja o realizaciji zaključaka Vijeća u vezi aerozagađenja i drugim poduzetim mjerama u cilju smanjenja aerozagađenja u Tuzli, Kolegij Vijeća je zakazao tematsku sjednicu Gradskog vijeća za 30. 2. 2020. godine pod nazivom: Rasprava o problematici aerozagađenja na području Grada Tuzla.

Vijećnicima su dostavljeni materijali za raspravu koji sadrže više desetina zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u proteklom mandatnom periodu, a pored obaveze izjašnjenja Gradske uprave o realizaciji zaključaka Vijeća, predsjedavajuća Gradskog vijeća je uputila zahtjev za izjašnjenje Ministarstvu prostornog uređenja TK, Kantonalnoj i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, te JP “Elektroprivreda BiH”, Sarajevo-Podružnica Termoelektrana Tuzla.

Direktor Termoelektrane Tuzla dostavio je Informaciju o poduzetim aktivnostima u skladu sa zaključcima Gradskog vijeća Tuzla, u kojoj je navedeno, između ostalog, da Termoelektrana Tuzla posjeduje Sistem za kontinuirano mjerenje emisije zagađujućih materija u zrak sa arhiviranjem podataka, da su u 2019. godini dosljedno primjenjivane odredbe Nacionalnog plana smanjenja emisija u smislu ograničenja rada blokova 3 i 4 što je rezultiralo smanjenjem emisije zagađujućih čestica u zrak, te da su pokrenute aktivnosti dobijanja okolinske dozvole za izgradnju postrojenja odsumporavanja dimnih plinova na blokovima 5 i 6.

  1. 1. 2020.               Muamer Dedić, Press BOSS-a
Na vrh