Politika

BOSS u povodu zahtjeva Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla da se stave van snage odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima koje se odnose na naplatu komunalne naknade

Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, na prijedlog predsjednika Mirnesa Ajanovića, razmatrala je primjenu Odluke o komunalnim djelatnostima u dijelu naplate komunalne naknade, te je nakon analize iste u odnosu na odredbe Zakona zabrani diskriminacije BiH jednoglasno zauzet stav da je navedena naplata komunalne naknade u suprotnosti sa članovima 2. i 3. a u vezi sa članom 6. Zakona o zabrani diskriminacije BiH.

Zbog zabranjene diskriminacije prema korisnicima centralnog grijanja kojima je nametnuto plaćanje komunalne naknade, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla traži da Gradsko vijeće Tuzla izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima stavi van snage diskriminirajuće odredbe o naplati komunalne naknade.

Neophodno je da se od strane Stručne službe Gradskog vijeća Tuzla, u saradnji sa Službom za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica pripremi izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima u cilju ukidanja spornih odredbi, kako bi se vijećnici mogli izjasniti u cilju ukidanja zabranjene diskriminacije, navedeno je u zahtjevu vijećnika Mirnesa Ajanovića upućenog Kolegiju Gradskog vijeća Tuzla.

 

Na vrh