Politika

BOSS u povodu zahtjeva Kolegija Gradskog vijeća Tuzla Tužilaštvu TK i SIPA-i da se dostavi informacija da li se vodi istraga protiv direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla Aide Nišić, njenog pomoćnika Edima Kadića i drugih lica

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla zatražio je (aktom broj:  01-05-2017/KV-19/1)  od Kantonalnog  tužilaštva TK i Državne agencija za istrage i zaštitu (SIPA-e) da se  Gradskom vijeću dostavi informacija da li se vodi istraga u vezi sa  poslovanjem i primjenom Zakona o javnim nabavkama od strane Javne  zdravstvene ustanove Gradske apoteke Tuzla.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla uputio je zahtjev nadležnim istražnim  organima na osnovu prijave vijećnika Mirnesa Ajanovića od 30.10. 2017.  godine, protiv direktorice JZU Gradske apoteke Tuzla Aide Nišić i  njenog pomoćnika Edima Kadića, koji je ujedno i vijećnik u Gradskom  vijeću Tuzla. U izvještaju o sumnji u izvršenje krivičnih djela protiv  prijavljenih Aide Nišić i Edima Kadića navedeno je da su u  saučesništvu sa drugim licima izvršili,            između ostalih,  krivična djela Povreda ravnopravnosti u vršenju privredne djelatnosti,  Ucjena, Dogovor za učinjenje krivičnih djela, Udruživanje radi  činjenja krivičnih djela,  Neprijavljivanje pripremanja krivičnog  djela, Pomoć učinitelju nakon izvršenja krivičnog djela i Zločinačka  organizacija, a shodno krivičnim normama Krivičnog zakona Federacije  BiH.

 
27.11.2017.                                                                                   Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh