Politika

BOSS u povodu upozorenja da se u popravnom roku odredi bh. delegacija za članstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope

Upozorenje Bosni i Hercegovini da se u popravnom roku, najkasnije za pet dana, odredi državna delegacija za članstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, obavezuje sve parlamentarne stranke i članove Predsjedništva BiH na razumno djelovanje. Nakon što je Bosna i Hercegovina propustila da se u redovnom roku odredi državna delegacija za članstvo u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, propuštanje određivanja državne delegacije i u naknadnom vanrednom roku rezultiraće novim sramoćenjem države i dodatnim posljedicama. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom ističe da brutalno zafrkavanje političara sa državom u okolnostima kada se moraju ispunjavati uslovi za dobijanje kandidatskog statusa u članstvu Evropske unije – dokazuje jasnu namjeru onemogućavanjaevropskog puta Bosne i Hercegovine, jer se vladajući političari i njihove sluge ne žele odreći ostrvskog i okupatorskog  vladanja nad građanima.

Na vrh