Politika

BOSS u povodu upozorenja BOSS-a da je za egzistenciju građana bitnije birati političke subjekte za državni i entitetske parlamente, te kantonalne skupštine, nego brinuti ko će biti član Predsjedništva BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović još jednom je upozorio da je za egzistenciju građana bitnije birati političke subjekte za zakonodavni nivo vlasti, odnosno za državni i entitetske parlamente i kantonalne skupštine, nego brinuti ko će biti član Predsjedništva BiH. Pokazalo se da država ni od koga od članova Predsjedništva BiH nije imala nikakvu korist, te da su bili samo politički manekeni i paraziti.

Parlamentarna skupština BiH je kao zakonodavna vlast nadređena Predsjedništvu BiH, koje ne odlučuje čak ni o svom budžetu. Za građane ne treba biti bitno ko će biti izabran za člana Predsjedništva BiH, osim ako neko želi zadovoljiti sujetu narcisoidnih političara. Za birače je bitnije koga će birati u državni i entitetske parlamente, te kantonalne skupštine – u kojima se odlučuje o svim pitanjima bitnim za sudbinu svakog građanina, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

17. 9. 2018.                                                                                        Muamer Dedić, Press

Na vrh