Politika

BOSS u povodu ugrožavanja bezbjednosti građana naselja Slatina u Tuzli i migranata

Nepostupanje po Zaključku Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla od 13. jula 2020. godine (broj: 01/04-A-7749-2020), kojim se traži intervencija MUP-a TK zbog okupljanja migranata u naselju Slatina u Tuzli, ugrožava bezbjednost građana naselja ali i migranata koji nisu adekvatno zbrinuti u okolnostima pandemije koronovirusa, upozorava predsjednik BOSS-a  Mirnes Ajanović.

Naselje Slatina u Tuzli je gusto naseljeno a migranti se okupljaju pored ulaza u zgrade i nalaze se pored velikog parka u kojem je svakodnevno veliki broj djece i penzionera, što izaziva posebnu zabrinutost građana, zbog čega je i reagovala Komisija za ljudska prava i slobode. Potrebno je odmah djelovati, uključujući MUP TK, Gradsku upravu Tuzla i nadležna ministarstva, na način da se za migrante odmah obezbijedi adekvatan smještaj u kojem će imati potrebno zbrinjavanje,  te da se ubuduće ne uznemiravaju građani nemarnim odnosom vlasti prema rješavanju problema sa migrantima, koji se ostavljaju na teret građanima bez obzira na opasnost širenja koronavirusa, istakao je Mirnes Ajanović.

Na vrh