Politika

BOSS u povodu smrtonosnog otpada koji se nalazi na području Grada Tuzla, a koji je opasan za cijeli region

Problem postojanja smrtonosnog otpada koji se nalazi na području Grada Tuzla, na prostoru bivšeg HAK-a, a koji je opasan za cijeli region i prijeti teškom ekološkom katastrofom, još uvjek se ne rješava od strane nadležnih kantonalnih, federalnih i državnih organa i pored brojnih upozorenja o mogućim teškim zdravstvenim posljedicama, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

Ništa nije poduzeto i pored brojnih inicijativa predloženih od strane Bosanske stranke na sjednicama Gradskog vijeća Tuzla, a posebno od 23. januara i 28. marta ove godine. Na osnovu BOSS-ove diskusije usvojeni su zaključci u cilju zahtjeva za urgentno saniranje kontaminiranog zemljišta i izmještanje opasnog kruksa, te hlora i žive koji se nalaze u buradima koji su neobezbijeđeni, istruhli i postoji ogromna ekološka i zdravstvena opasnost, ne samo za grad Tuzlu, nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu i širi region.

 
O razmjerama opasnosti i životnoj ugroženosti građana šireg regiona zbog neobezbjeđenog i nesaniranog smrtonosnog otpada, dovoljno je podsjetiti da su predstavnici zemalja Evropske unije za glavni grad bivše Jugoslavije govorili da je lijep, ali da je šteta što se nalazi blizu Tuzle radi HAK-a, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

21. 7. 2018.                                                                                 Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh