Politika

BOSS u povodu realizacije inicijative za finansiranje liječenja djece van BiH

Nakon što je na januarskoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla prihvaćen prijedlog Mirnesa Ajanovića da se od svih institucija izvršne i zakonodavne vlasti zatraži  obezbjeđenje finansiranja liječenja djece i odraslih koji se ne mogu liječiti u BiH, te da se u zavodima za zdravstveno osiguranje odrede novčana sredstva, došlo je do realizacije inicijative od određenih nivoa vlasti.

Skupština Tuzlanskog kantona je obavijestila Gradsko vijeće Tuzla o realizaciji inicijative, te je dostavljena i Odluka o finansijskoj pomoći za liječenje obavljeno u inostranstvu (05-0511-1-73-15/19-SM/SM), donesena od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. U Odluci je naznačeno da se utvrđuje pravo osiguranim licima na finansijsku pomoć za liječenje obavljeno u inostranstvu, te će se djeci do napunjenih 18 godina života odobriti finansijska pomoć u visini iznosa plaćenog računa za liječenje, a najviše do 50.000 KM, u tekućoj godini.

Za odrasle je odobreno plaćanje liječenja u iznosu od 20 odsto od računa, međutim predviđena su sredstva i u Zavodu zdravstvenog osiguranja FBiH. Gradskom vijeću Tuzla su na osnovu inicijative dostavljena izjašnjenja i drugih nivoa izvršne i zakonodavne vlasti, o čemu će javnost biti naknadno obavještena kako bi građani bili upoznati sa stečenim pravima u cilju pravovremenog liječenja.

Na vrh