Politika

BOSS u povodu rasprave o Prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, u okviru vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazane za srijedu 24. januara 2018. godine

Amandmani koje je predsjednicima političkih stranaka uputio Savez  samostalnih sindikata BiH u povodu rasprave o Prijedlogu Zakona o  penzijskom i invalidskom osiguranju, u okviru vanredne sjednice  Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazane za srijedu 24.  januara 2018. godine, obavezuju sve parlamentarne političke stranke da  djeluju u cilju zaštite interesa penzionera i radnika, istakao je  predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.
Glavni odbor Sindikat je javno upozorio da je Prijedlog Zakona o  penzijskom i invalidskom  osiguranju, u formi dostavljenoj od strane  Vlade Federacije – neprihvatljiv, te da radnici neće imati bolje  uslove penzinisanja, uz najavu protesta u slučaju usvajanja zakona.
Osnovana su upozorenja Sindikata da Prijedlog Zakona neće povećati  minimalnu penziju, da će doći do velike razlike u stažu osiguranja i penzijskom stažu, što će posebno diskriminirati  boračku populaciju, a ukidanje prijevremene penzije će onemogućiti  zbrinjavanje radnika koji rade pod otežanim uslovima. Okolnost da je  izmjena Zakona stavljena u proceduru bez konsultacija sa Sindikatom  dokazuje bezobzirnu namjeru Vlade Federacije da na štetu građana i  penzionera koji žive na ivici egzistencije – favorizuje građane koji  već imaju povlašteni status, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes  Ajanović.

Na vrh