Politika

BOSS u povodu protesta penzionera Federacije Bosne i Hercegovine

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku penzionerima  Federacije BiH u ostvarivanju svojih prava, koji su zbog nemoralnosti  i bahatosti vladajućih političkih stranaka u Federaciji BiH prisiljeni  da svoje nezadovoljstvo zbog teške ekonomske krize iskazuju putem  protesta i na Dan penzionera. Krajnje licemjerna je i  nehumana najava  premijera federalne Vlade o povećanju penzija u Federaciji BiH, koja  je brutalna obmana penzionera sa malim penzijama, zbog čega su  penzioneri prinuđeni na javni protest. Mora se zaustaviti nehuman  odnos vlasti prema najugroženijoj populaciji građana u BiH, koja se  nalazi na ivici egzistencije, bez dovoljno hrane i lijekova, te je  obaveza parlamentaraca djelovati u skladu sa opravdanim zahtjevima  penzionera istaknutim na protestima, upozorava predsjednik BOSS-a  Mirnes Ajanović.

Na vrh