Politika

BOSS u povodu procesa realizacije zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa

U završnoj je fazi realizacija zaključaka Gradskog vijeća Tuzla u vezi inicijative „Za život sa manje boli“, u cilju nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje nivoa šećera u krvi za djecu i odrasle oboljele od dijabetesa u cilju pravilnog i pravovremenog terapijskog djelovanja, a na inicijativu predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića. Nakon što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Mirnes Ajanović zatražio i urgenciju realizacije zaključaka Vijeća, dostavljeni su odgovori nadležnih institucija. Između ostalih, državna Agencija za lijekove i medicinska sredstva u svom odgovoru navela je, citiramo: “Imajući u vidu sve navedeno u ovom slučaju ćemo apsolutno dati prioritet u rješavanju ovakvog zahtjeva, koji je jedinstven na našem tržištu i predstavlja medicinsko sredstvo sa naprednom tehnologijom koje će olakšati tegobe licima oboljelim od dijabetesa”. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koji treba da obezbijedi novčana sredstva, u svojoj obavijesti je naveo, citiramo: “U vezi pitanja koja se tiču nabavke senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze odnosno nivoa šećera u krvi i čitača za očitavanje vrijednosti, ovaj Zavod podržava sve inovativno što će doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti osiguranika u Federaciji BiH, a posebno što se radi i o tako osjetljivoj populaciji koju čine djeca, te će u okviru svojih nadležnosti poduzeti sve mjere za realizaciju navedenog, uz stvorene preduslove za nabavku ovih senzora koji zavise, kako je navedeno, i od drugih nadležnih organa”.

Napominjemo, mjerenje nivoa šećera u krvi kod oboljelih od dijabetesa u BiH vrši se putem trakica i takvo mjerenje iziskuje 10 do 15 uboda dnevno, uključujući intenzivnu inzulinsku terapiju, što iznosi oko 5400 uboda godišnje. Ako se uzme u obzir da od dijabetesa obolijevaju tek rođene bebe i djeca, onda nije teško ni zamisliti šta tim malim rukicama znači svakodnevno bockanje i mjerenje šećera u krvi i u kakvom stanju se nalaze prstići oboljele djece, a bezbolni senzori kvalitetno sprječavaju i inzulinske šokove koji mogu rezultirati i smrtnim posljedicama, istaknuto je na press konferenciji BOSS-a.

28. 2. 2019.                                                                                      Muamer Dedić, Press BOSS-a

Na vrh