BOSS u povodu pokretanja projekta „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“

29.01.2021. 


Nakon ozbiljnih i alarmirajućih upozorenja ekonomskih analitičara o neodrživosti ekonomskog a posebno penzionog sistema, a svjedočeći konstantnom odlivu mladih, tržišnoj nestabilnosti i apsolutnoj tišini vlasti po pitanju ekonomskih reformi, Bosanska stranka pokreće projekat „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“ kojim će se detektovati problemi i ponuditi rješenja, uz stalni pritisak na vladajuće strukture za usvajanje potrebnih zakonskih normi, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Bh. ekonomija već dugo vremena ne može dostići stabilan i održiv nivo prometa roba i usluga što za rezultat ima nesigurnost poslodavaca u opstanak firmi, rad na crno, nemogućnost likvidnosti uslijed visokih poreza bez ikakvih realnih podsticaja, nedostatak radnih mjesta i slabu kupovnu moć stanovništva. Još uvijek traju posljedice evidentne krize zbog prelaza iz socijalističkog društva u kapitalističko pa je potrebno adekvatno prilagođavanje ekonomskom sistemu koji će odgovoriti potrebama tranzicije. Bosna i Hercegovina mora po uzoru na Europsku uniju preći na sistem socijalnog kapitalizma, odnosno socijalne ekonomije, koja uz slobodu tržišnog kretanja i kapitalizma dodatno vodi računa i o pravima radnika, podsticajima za kompanije i opštem dobru države i svih građana.

BOSS će u narednom periodu predstaviti dijelove projekta koji su fokusirani na socio-ekonomske i obrazovne reforme, najavio je član Glavnog odbora BOSS-a Kenan Gutić.BoljaTuzla.ba


Komentari

Portal BoljaTuzla.ba (u daljem tekstu Redakcija) zadržava pravo moderacije tj. pregleda, brisanja, izmjene i svih drugih mogućih radnji nad komentarima/mišljenjima posjetilaca, u cilju održavanja konstruktivne, kreativne i kulturne diskusije, bez obaveze najavljivanja i/ili ranijeg obrazloženja. Komentari koji vrijeđaju ličnost, porodicu, bilo koje (javne ili privatne) osobe biće izbrisani i/ili izmjenjeni u skladu s Uslovima korištenja portala.

Dobrodošli na boljatuzla.ba

klikni ovdje i

Kaži šta misliš!

Unesite pojam za pretragu, a zatim tipku ENTER!

BoljaTuzla.ba SOC!AL

 

2012 © BoljaTuzla.ba - Sva prava zadržana. Kontakt | Impressum | Uslovi i pravila korištenja.
Stranica je optimizirana za Mozilla Firefox, Google Chrome i Apple Safari web browser. Preuzmite novi web browser!